Popis: image003

 

KOMENTÁŘE

 

Úvod -> Komentáře

 

 

Změna kronikáře v září 2018

V září 2018 Rada města Hostivice vzala na vědomí rezignaci pana Ing. Antonína Štětky, CSc., na funkci kronikáře a jmenovala nového kronikáře pana Ing. Aleše Šulce. Tuto změnu vzalo na vědomí i zastupitelstvo na svém zasedání 10. září 2018 a poděkovalo dosavadnímu kronikáři za jeho práci. Protože občas občané považují za městského kronikáře mě a také jsem odpovídal na dotaz, proč jsem se nestal kronikářem, zařazuji na své stránky tento komentář.

Pan Štětka vedl městskou kroniku dlouhodobě, plný úplný zápis zpracoval za rok 2000. Jeho zápisy jsou dostupné i na tomto webu (kromě roků 2015 až 2017, které nemám k dispozici). V tomto roce naznačil, že by rád zejména ze zdravotních důvodů funkci předal nástupci. Pan starosta Jaroslav Kratochvíl mě oslovil s nabídkou, zda bych se této funkce neujal. Odmítl jsem z těchto důvodů:

·                Kronikář by měl sledovat a zaznamenávat aktuální dění. Měl by mít přehled „o všem“, co se v Hostivici děje. Následné zpracování zápisu z poznámek je časově náročným úkolem. Od kronikáře se sice očekává, že zároveň bádá a publikuje o místní historii, to je však jen tradiční vnímání a v zásadě úkol navíc. Jsem přesvědčen, že pokud bych se věnoval psaní kroniky, nezbývalo by mi dost času právě na bádání a na zpracovávání různých témat z hostivické historie. To je pro mě v současnosti důležitější úkol než zaznamenávání aktuálního dění. Chci dál rozvíjet tento web a kromě již dokončované knihy o starých pohlednicích Hostivice a okolí bych v budoucnu rád souhrnně zpracoval historii ostatních částí Hostivice podobně, jako se to povedlo pro Litovice v roce 2016 v knize Litovice.

·                Zastávám názor, že městským kronikářem by měl být spíše vnímavý pozorovatel, nikoliv aktivní politik. Tím jako člen zastupitelstva a ten, kdo vyslovuje názory k různým veřejným tématům, nepochybně jsem. Při psaní kroniky bych se nejspíše dostával před složitý úkol, jak zachytit dění ve městě co nejobjektivněji, nikoliv podle svého vlastního pohledu, který prosazuji.

 

Po svém odmítnutí jsem se dotázal pana Šulce, zda by se nechtěl úlohy kronikáře ujmout. Aleš Šulc se přistěhoval do Hostivice v 90. letech, působil dříve v zastupitelstvu i v radě a ve spolku Hostivít, takže ví velmi dobře, jak funguje místní samospráva i spolkový život. Má také bohaté zkušenosti jako státní úředník. Nabídka ho zaujala a souhlasil. Jsem rád, že byl do funkce jmenován a přeji mu, aby ho co nejdéle těšilo zpracovávat zápisy do kroniky o dění v Hostivici.

16. září 2018

 

 

 

Úvod -> Komentáře

 

Popis: image003