Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Leo Bereiter

 

 

Leo Bereiter

* 25. 5. 1884 – † 1964

Předseda Sportovního klubu Hostivice

 

Leo Bereiter se narodil 25. května 1884 v Železné u Podbořan Frantzi Bereiterovi a Anně rozené Lachmanové a stal se podúředníkem státních drah. Oženil se s Františkou Bořickou z Libně a měl s ní tři děti. Celá rodina přišla do Hostivice v srpnu 1928 a bydlela ve strážním domku čp. 95. Když se dcera Erika provdala za Karla Tůmu a nová rodina si postavila v Jenečku dům čp. 64, rodiče se časem přestěhovali za ní.

Leo Bereiter se zapojil do činnosti Sportovního klubu Hostivice a v letech 1934 až 1936 byl jeho předsedou.

Bereiter i jeho dvě děti se zapojovaly do dění v obci, rodina však byla za druhé světové války považována za německou a po válce byl Bereiter internován. Nakonec však nebyl potrestán ani odsunut. To se netýkalo mladšího syna Lea, který zřejmě za války působil v jednotce SS a podle vzpomínky pamětníka měl při dovolené zastřelit svou manželku, kterou přistihl při nevěře.

Dobovou atmosféru však dokresluje to, že ve výroční publikaci k 15 letům SK Hostivice byla jeho role v klubu zcela pominuta. V roce 1980 byl Leo Bereiter st. ve výroční publikaci k 50 letům hostivického fotbalu aspoň zmíněn mezi zemřelými funkcionáři a hráči.

Zemřel v roce 1964, svou manželku přežil jen o několik měsíců.

 

Působení ve spolcích

 

Sportovní klub Hostivice

Předseda (1934–1936)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Frantz Bereiter,
chmelař v Železné u Podbořan

Matka: Anna Lachmanová,
dcera Ondřeje Lachmana, sedláka v obci Močidlec čp. 35

 

Manželka

Svatba: 24. srpna 1912 Chomutov

Františka Bořická (* 21. 8. 1888 Libeň čp. 347 – † 1964),

dcera Bedřicha Bořického, kotláře v Libni čp. 347,
syna Ferdinanda Bořického, učitele v Karlštejně-Budňanech, a Anny rozené Kohoutkové z Břevnova čp. 12,

a Marie rozené Strunové,
dcery Josefa Struny, domkáře a koláře v Třebověticích čp. 71, a Kateřiny rozené Kuželové z Hrádku u Nechanic čp. 21

 

Děti

Bedřich Bereiter (* 9. 12. 1912 Libčice nad Vltavou čp. 91 – †), železničář,
∞ 27. 11. 1937 Hostivice: Božena Horáková (* 10. 9. 1915 Jeneček čp. 45 – † 14. 7. 1985), rozvedeni 25. 1. 1962

Erika Bereitrová (* 19. 3. 1914 Chomutov II čp. 272 – †),
∞ 16. 9. 1931 Hostivice: Karel Tůma (* 21. 12. 1907 Troja čp. 58 – †), technický úředník

Leo Bereiter (* 23. 9. 1915 Libčice nad Vltavou – †),
∞ 18. 7. 1942: Anna Jelínková († 22. 7. 1943 Jeneček)

 

Bydliště

Hostivice, Jiráskova čp. 95 (1931)

Jeneček čp. 64 = Hostivice, Bezručova čp. 1007 (1938)

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Litoměřice, matrika Chomutov, sign. 62/7, fol. 211 (svatba)

Hostivický zpravodaj, listopad 1964 (úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Leo Bereiter

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003