Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> MVDr. František Chalupa

 

 

MVDr. František Chalupa

* 1937 – † 15. 2. 2007

Starosta města Hostivice v letech 1994 až 2002

 

 

MVDr. František Chalupa se narodil v roce 1937 v Chýni. Vystupoval v letech 1955–1961 Vysokou školu veterinární v Brně a pracoval jako veterinární lékař. Svou praxi začal v Žatci (povinně, na umístěnku), kde se oženil. V letech 1971–1972 rodina postavila rodinný dům v Hostivici v Lomené ulici a od té doby zde žili. Stal se vedoucím Veterinárního střediska Sobínka, které sice sídlilo na území Sobína připojeného v roce 1974 k Praze, ale poskytovalo služby v okrese Praha-západ.

V roce 1994 kandidoval ve volbách do Zastupitelstva města Hostivice na prvním místě kandidátní listiny Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové (KDU-ČSL) a byl zvolen. Následně ho městské zastupitelstvo zvolilo starostou. Členství v zastupitelstvu obhájil i ve volbách v roce 1998 na kandidátní listině koalice KDU-ČSL, ODS a US a opět se stal starostou. Zvolen byl i ve volbách do Zastupitelstva města Hostivice v listopadu 2002 na kandidátní listině KDU-ČSL, poté však vznikla jiná koalice a svého mandátu se vzdal ještě před ustavujícím zasedáním zastupitelstva. V komunální politice se poté již neangažoval.

Zemřel 15. února 2007.

MVDr. František Chalupa na vernisáži výstavy Hostivice v pravěku dne 15. září 1999 v hostivickém zámku (uprostřed v saku a se světlou kravatou).

Po jeho smrti inicioval bývalý vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Hostivice Ing. Jaroslav Košťál petici za udělení čestného občanství in memoriam MVDr. Františku Chalupovi. Dr. Chalupa měl nesporné zásluhy o velké investice do rozvoje městské vybavenosti, přesto však nebyl vnímán mnohými zastupiteli zcela jednoznačně. Zastupitelstvo města Hostivice tedy rozhodlo, že po MVDr. Chalupovi bude pojmenován dům s pečovatelskou službou Pelzova čp. 1700, jehož výstavbu prosadil. Pamětní deska byla na dům osazena 15. května 2012.

 

 

Působení ve veřejných institucích

 

Město Hostivice

Starosta (1994–2002)

 

Převzatý životopis

 

Hostivický měsíčník, březen 2007

 

MVDr. František Chalupa

Po krátké těžké nemoci odešel člověk, který se nezastupitelným způsobem zapsal do historie našeho města.

František Chalupa se narodil v rolnické rodině, v sousední Chýni. Do obecné školy chodil ve svém rodišti, do měšťanky pak v Hostivici. Již od mládí měl rád zvířata a přírodu. Chtěl pomáhat, léčit nemocné a vracet je zpět do života. Tomu podřídil i své další studium. V letech 1951–1955 navštěvoval Vančurovo gymnázium v Praze na Smíchově, po maturitě odešel studovat Vysokou školu veterinární v Brně. Zde po šesti letech v roce 1961 promoval jako veterinární lékař. Tehdy musel nastoupit na umístěnku do pohraničí, do Žatce. Tam se v krátké době vypracoval v ochotného a svědomitého zvěrolékaře. Zde se též oženil a postupně začal hledat prostor, aby byl blíže rodičům a sestře v Chýni a svému bratrovi v Jenči.

V roce 1971 si s manželkou koupili parcelu v Hostivici u Bažantnice a postavili si zde rodinný dům. V té době jim pomohli příbuzní v Lidicích, kde manželé Chalupovi bydleli, než se dokončila stavba. To již František pracoval jako veterinární lékař na okrese Praha-západ. V roce 1972 se manželé Chalupovi nastěhovali do nového domu a stali se občany našeho města.

Doktor Chalupa byl u zemědělské veřejnosti velmi oblíben. Uměl nejen dovedně léčit zvířata, ale dovedl s lidmi promluvit a ochotně pomoci. Pracoval zodpovědně, při práci v terénu, za horka či mrazu, sněhových závějích, vždy dojel tam, kde ho chovatelé potřebovali. Získal i další zkušenosti, jak jednat s lidmi. Setkával se s těmi dole, jejichž práce si nesmírně vážil, ale musel jednat i s těmi nahoře, a to bylo potřeba vždy velké dávky diplomacie. Svoji odbornou činnost ukončil jako vedoucí Veterinárního střediska Sobínka, okres Praha-západ, odkud se svými spolupracovníky pomáhal zemědělským podnikům i soukromým majitelům v léčení a ochraně zdraví zvířat.

V roce 1994 kandidoval do Zastupitelstva města Hostivice, chtěl svojí prací svému bydlišti pomoci. Ze zastupitele se stal starosta a po dvě volební období vedl úspěšně loď města Hostivice rozbouřenými vodami a úskalími politického kvasu. Zkušenosti získané z bohaté životní praxe tak uplatňoval i v řízení města. Byl mistrem v jednání, věděl, na které dveře zaklepat o pomoc. A většinou neklepal zbytečně. Za jeho starostování získalo město na dotacích 325,5 mil. Kč, investovalo do mnoha akcí. Někdy to muselo být i na dluh, ale s odstupem doby to byly akce prozíravé, neboť následná hodnota díla vysoce převyšovala vložené finanční prostředky. Navíc pozdější navýšení spotřební daně z přidané hodnoty by dnes umožnilo tyto práce v podstatně menším rozsahu. Naše děti a vnoučata dnes chodí do nové školy, o které se našim generacím jen zdálo. Občané jezdí a chodí po vydlážděných ulicích a chodnících, městu slouží Dům s pečovatelskou službou, byla rozšířena kapacita čistírny odpadních vod, která umožnila výstavbu dalších bytů a domů. Tento výpočet jistě není úplný, ale i tak svědčí o neopominutelné práci starosty MVDr. Františka Chalupy. Byl to on, který se zastupiteli města, se svými spolupracovníky v úřadu s týmem odborníků dokázali v letech 1994–2002 v Hostivici vybudovat dílo, na které budou s úctou vzpomínat i příští generace.

Dne 22. února 2007 se hostivická veřejnost rozloučila s bývalým starostou MVDr. Františkem Chalupou v motolském krematoriu. Za město poděkovala starostka paní Iva Koptová. Poslední sbohem „našemu doktorovi“ a bývalému starostovi přišlo dát mnoho občanů, přátel, kolegů z veterinární praxe a zemědělců. Bylo jich tolik, že nestačila kapacita síně, mnoho účastníků smutečního rozloučení muselo zůstat stát venku.

Františku, děkujeme a čest Tvé památce!

Ing. Antonín Štětka

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> MVDr. František Chalupa

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003