Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Štěpán Drda

 

 

Štěpán Drda

* 20. 9. 1903 – † 25. 11. 1941

Účastník druhého odboje, oběť nacistického teroru

 

 

Štěpán Drda se narodil 20. září 1903 v Praze, v Hostivici bydlel v domě čp. 120 v Drdově ulici. Byl členem a jednatelem hasičského sboru a působil ve fotbalovém klubu SK Hostivice, kde byl v roce 1936 sekretářem. Jako tiskař zaměstnaný při výrobě potravinových lístků dodával za druhé světové války odboji lístky vytištěné navíc. Dne 25. listopadu 1941 byl mimořádným soudem odsouzen z poškozování hospodářství Třetí říše a ještě téhož dne popraven. Štěpána Drdu připomíná památník SK Hostivice obětem nacistického teroru, který je nyní umístěn v areálu hostivického stadionu.

Po druhé světové válce po něm byla pojmenována ulice Štěpána Drdy u nádraží, v roce 1980 přejmenovaná na Drdovu ulici.

 

Působení ve spolcích

 

Sbor dobrovolných hasičů Hostivice

Jednatel (1937–1939)

 

Prameny

Přehled pramenů

Text na památníku SK Hostivice obětem nacistického teroru, nyní umístěném v areálu hostivického fotbalového stadionu

Údaje o působení ve funkcích SK Hostivice neodpovídají záznamům spolkového katastru

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Štěpán Drda

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003