Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Nykles

 

 

Václav Nykles

* 11. 1. 1892 – † 1978

Hostivický rodák, ředitel školy v Kněževsi

 

 

Václav Nykles se narodil 11. ledna 1892 v Hostivici čp. 18 rolníkovi Václavu Nyklesovi a Alžbětě rozené Trýbové. Vyrůstal se sourozenci na statku a obecnou školu ukončil v roce 1904, pak následovala chlapecká měšťanka a učitelský ústav v Praze. Jednou z jeho zálib byla hra na housle. Po ukončení studií působil na školách smíchovského okresu. Nastoupil jako výpomocný učitel na školách v Chuchli, Řeporyjích, Stodůlkách a v Liboci. Po zkoušce učitelské způsobilosti se stal zatímním učitelem. V roce 1915 byl odveden do Salcburku a vzhledem k zranění z dětství se dostal do zeměbraneckého pěšího pluku, kde strávil tři roky. Od 1. července 1919 byl jmenován definitivním učitelem v Kněževsi a za dva roky definitivním řídícím učitelem na stejné škole. V letech 1921 až 1925 vypomáhal na Slovensku jako učitel v Lučenci, kde se seznámil se svou manželkou. Od té doby působil až do konce školního roku 1957/1958 v Kněževsi, kde bydlel v učitelském domku, nynějším sídle obecního úřadu. Ve volném čase se věnoval práci na zahrádce, pěstování zeleniny a chovu domácího zvířectva. V roce 1967 se přestěhoval za synem do Roztok do Prahy a zemřel ve věku 86 let.

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Václav Nykles (* 29. 12. 1849 Hostivice čp. 50 – † 15. 8. 1932 Hostivice čp. 18),
rolník v Hostivici čp. 18,
syn Tomáše Nyklese, rolníka v Hostivici čp. 50, a Anny rozené Sosnové z Hostivice čp. 53

Matka: Alžběta rozená Trýbová (* 14. 3. 1852 Hostivice čp. 20 – † 8. 5. 1928 Hostivice čp. 18),
dcera Františka Trýba, rolníka v Hostivici čp. 20, později v čp. 25, a Marie rozené Novákové z Dobrovíze čp. 9

Rodiče oddáni 3. února 1880 v Hostivici

 

Bydliště

Hostivice, Čsl. armády čp. 18 (1892–1904)

Kněževes čp. 62 (1919–1967)

Roztoky u Prahy (1967–1978)

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 15, fol. 218 (narození)

Dokumenty poskytnuté Robertem Součkem z Kněževsi (foto z roku 1933)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Nykles

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003