Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Šturc

 

 

Václav Šturc

* 21. 8. 1858 – † 21. 2. 1939

Litovický rodák, první předseda Komunistické strany Československa

 

 

Václav Šturc se narodil 21. srpna 1858 v Litovicích čp. 32 domkáři a mistru krejčímu Karlu Šturcovi a Barboře rozené Stádníkové z Červeného Újezda. Již v mládí odešel do Prahy a zapojil se do aktivit sociálně demokratické strany. Při štěpení sociální demokracie v roce 1921 stál na levém křídle a byl zvolen prvním předsedou nově ustavené Komunistické strany Československa. V letech 1920 až 1925 byl poslancem Národního shromáždění a v roce 1925 byl zvolen za senátora. V roce 1927 ho komunisté postavili jako protikandidáta T. G Masaryka při volbě prezidenta republiky. Po roce 1929 byl vyloučen z KSČ a vrátil se do sociální demokracie, v níž začínal svoji politickou činnost. Zemřel 21. února 1939 v Praze.

Do dění v Hostivici se v dospělosti nezapojoval.

 

Prameny

Fotografie: ŠTVERÁK, František (2018): Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921–1992). Praha: NA ČR. Str. 602

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Šturc

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003