Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Šturc

 

 

Václav Šturc

* 21. 8. 1858 – † 21. 2. 1939

Litovický rodák, první předseda Komunistické strany Československa, poslanec a senátor

 

 

Václav Šturc se narodil 21. srpna 1858 v Litovicích čp. 32 domkáři a mistru krejčímu Karlu Šturcovi a Barboře rozené Stádníkové z Červeného Újezda. Již v mládí odešel do Prahy a do dění v Hostivici se nezapojoval.

Od roku 1885 byl funkcionářem Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické a redaktorem stranického tisku (od roku 1897 Právo lidu). Svou politickou činností se dostával do střetu se státní mocí. V září 1891, když bydlel na Smíchově, byl odsouzen k šesti týdnům vězení zostřeného třemi půsty za přečin utrhání na cti, protože otiskl v socialistickém časopise Záře dopis obviňující jistého faráře z lichvy a vyděračství a pisatelé dopisu nedokázali u soudu svá tvrzení doložit. V roce 1893 byl stíhán jako předseda spolku Politický klub dělnický v Čechách za shromažďování zakázaného dělnického tisku, který dával ve spolkové místnosti k dispozici členům klubu.

Šturc se aktivně podílel na přípravě a vzniku Komunistické strany Československa. Na ustavujícím sjezdu, který se konal 14. až 16. května 1921 v Národním domě na Vinohradech, byl zvolen do výkonného výboru, který jej zvolil za předsedu strany. Místopředsedou byl Bohumír Šmeral a druhým místopředsedou Václav Bolen. V září 1922 se novým předsedou KSČ stal Alois Muna a Šturc byl nejen odvolán z funkce, ale spolu s několika dalšími členy vedení také vyloučen ze strany, protože prosazoval bezvýhradně promoskevskou orientaci strany. Čtvrtý kongres Komunistické internacionály konaný v listopadu až prosinci 1922 však rozhodnutí KSČ zrušil, vyloučení členové byli znovu přijati a Šturc působil ve výkonném výboru KSČ až do roku 1924.

Václav Šturc byl v letech 1920 až 1925 poslancem Národního shromáždění a od roku 1923 také členem pražského městského zastupitelstva. Ve volbách roce 1925 byl zvolen za komunistickou stranu do Národního shromáždění jako senátor. V květnu 1927 ho KSČ navrhla jako protikandidáta T. G. Masaryka při volbě prezidenta republiky, získal 54 hlasů proti 274 hlasům pro Masaryka.

Po vítězství Gottwaldova křídla na stranickém sjezdu v roce 1929 se Šturc postavil proti novým praktikám a byl ze strany znovu, tentokrát již definitivně vyloučen s nálepkou likvidátora. V roce 1932 se vrátil do sociálně demokratické strany. Zemřel 21. února 1939 v Praze.

O dějinách dělnického a komunistického hnutí v Hostivici a okolí se zvláště za minulého režimu poměrně hodně psalo, v roce 1971 vyšla dokonce samostatná publikace věnovaná tomuto tématu. Kupodivu za celou dobu nikdo nepřipomněl, že první předseda KSČ je zdejším rodákem. Byla tato informace zapomenuta? Nebo se první předseda nesměl připomínat, protože od komunistů odešel zpět k sociálním demokratům? To už se asi nikdy nedozvíme…

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Karel Šturc (* 1. 11. 1828 Litovice čp. 37 – †),
domkář a krejčí v Litovicích čp. 32,
syn Františka Šturce, mlynáře v Litovicích čp. 37, rodem z Prahy – Malé Strany, a Barbory rozené Chalupové z Litovic čp. 4

Matka: Barbora rozená Stádníková (* 1830 Červený Újezd čp. 47 – †),
dcera Josefa Stádníka, domkáře v Litovicích čp. 26, a Marie rozené Chalupové z Litovic čp. 26

 

Sourozenci

Marie Šturcová (* 30. 10. 1853 Litovice čp. 32 – †)

Václav Šturc (* 24. 9. 1856 Litovice čp. 32 – † 28. 11. 1856 Litovice čp. 32)

 

Prameny

Přehled pramenů

Fotografie: ŠTVERÁK, František (2018): Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921–1992). Praha: NA ČR. Str. 602

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Šturc

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003