Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Vlček

 

 

Jan Vlček

* 9. 8. 1828 – † před 1895

Starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1857 až 1864

 

Jan Vlček se narodil 9. srpna 1828 v Litovicích čp. 39 rolníkovi Josefu Vlčkovi a Anně rozené Boškové. Oženil se s Magdalenou Holečkovou z Liboce (při svatbě byl vojínem c. k. vojenského vozatajského pluku) a převzal otcovský statek, na němž hospodařil.

V letech 1857 až 1864 byl starostou spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, o jeho působení nejsou známy žádné podrobnosti. Zastupitelem byl i v letech 1869 a 1871. V obecních volbách konaných 28. ledna 1871 kandidoval ve třetím voličském sboru.

V roce 1875, kdy litovický statek čp. 39 patřil Václavu Vlčkovi, byl prodán v dražbě a koupil ho c. k. velkostatek. Kdy se Jan Vlček vzdal statku a proč byl v některých pozdějších zápisech uváděn jako dělník, zatím není známo.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Spojené obce Litovice, Břve a Jeneček

Starosta (1857–1864)

Člen obecního zastupitelstva (1969–1871)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Vlček (* 22. 5. 1793 Litovice čp. 39 – † 13. 9. 1850 Litovice čp. 39),
rolník v Litovicích čp. 39,
syn Josefa Vlčka, rolníka v Litovicích čp. 39, a Terezie rozené Šafránkové z Litovic čp. 14

Matka: Anna rozená Bošková (* 26. 3. 1798 Litovice čp. 21 – †),
dcera Jana Boška, mistra zednického v Litovicích čp. 21, a Alžběty rozené Chalupové z Jenečka čp. 5

 

Sourozenci

Josef Vlček (* 19. 8. 1822 Litovice čp. 21 – † před 1876), tesař v Litovicích,
∞ 30. 9. 1846 Hostivice: Anna Volfová (* 20. 12. 1809 Litovice čp. 27 – †)

František Vlček (* 26. 3. 1826 Litovice čp. 39 – †)

Františka Vlčková (* 1. 1. 1831 Litovice čp. 39 – †),
∞ 18. 5. 1852 Hostivice: Antonín Pivoňka (* 1832 Malý Břevnov – †), kolářský tovaryš v Malém Břevnově čp. 2

Václav Vlček (* 18. 3. 1833 Litovice čp. 39 – †)

Jakub Vlček (* 20. 7. 1835 Litovice čp. 39 – †), kolář v Jenečku čp. 12,
∞ Magdalena Vršínková

Marie Vlčková (* 31. 3. 1838 Litovice čp. 39 – †)

N. Vlčková (* 27. 10. 1840 Litovice čp. 39 – † 27. 10. 1840 Litovice čp. 39)

 

Manželka

Svatba: 11. ledna 1853 Liboc

Magdalena Holečková (* 20. 10. 1830 Liboc čp. 17 – †),

dcera Františka Holečka, rolníka v Dolní Liboci čp. 17, a Anny rozené Dudkové z Dušník čp. 8

 

Děti

Anežka Vlčková (* 9. 8. 1853 Litovice čp. 39 – † 6. 5. 1854 Litovice čp. 39)

Kateřina Vlčková (* 25. 11. 1854 Litovice čp. 39 – †)

František Vlček (* 25. 10. 1856 Litovice čp. 39 – † 7. 3. 1860 Litovice čp. 39)

Jan Vlček (* 28. 8. 1858 Litovice čp. 39 – †)

František Vlček (* 24. 7. 1860 Litovice čp. 39 – †)

Anna Vlčková (* 6. 10. 1863 Litovice čp. 39 – †)

Antonín Vlček (* 8. 6. 1868 Litovice čp. 39 – † 24. 4. 1950 Jeneč)

Václav Vlček (* 16. 8. 1870 Litovice čp. 39 – † 24. 2. 1872)

Josef Vlček (* 16. 10. 1873 Litovice čp. 39 – † 1945 Bayreuth, koncentrační tábor),
∞ 5. 5. 1896 Hostivice: Marie Rysová (* 10. 10. 1871 Jinonice čp. 28)

 

Bydliště

Litovice čp. 39 – zaniklý dům v Litovické ulici

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

AHMP, Sbírka matrik, LBC O12, fol. 12 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Vlček

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003