Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Milena Weinertová

 

 

Milena Weinertová

předsedkyně Městského národního výboru Hostivice v roce 1990

 

Popis: image004

 

Sociální pracovnice Milena Weinertová byla do pléna Městského národního výboru Hostivice poprvé zvolena ve volbách v roce 1981. Po volbách v roce 1986 byla na ustavujícím plenárním zasedání zvolena tajemnicí MěNV. Po změně politických poměrů byla při rekonstrukci národního výboru na zasedání 1. března 1990 zvolena předsedkyní MěNV a v této funkci setrvala až do voleb do zvolení prvního starosty po obecních volbách v listopadu 1990.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí pléna a rady MNV (přepisy v řadě N Pramenů k hostivické historii)

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

Hostivický měsíčník (zveřejněn na stránce hostivických obecních časopisů)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Milena Weinertová

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003