Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ ŠKOLSTVÍ

 

Úvod -> Hostivické školství -> Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice

 

 

Zvláštní škola Hostivice

Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice

 

Příspěvková organizace města Hostivice Zvláštní škola Hostivice byla zřízena v roce 1996 ze školy stejného jména

V roce 2005 byla škola přejmenována na Základní školu, Pionýrů 79, Hostivice

Organizace a škola byla zrušena v roce 2016

 

Z historie školy

 

Škola navázala na dlouholetou tradici zvláštní školy. Působila v Hostivici v budově přestavěné přímo k tomuto účelu a v roce 1999 k ní byla přičleněna pobočka v Čičovicích. Škola měla kolem 20 žáků, o něž se starali dva až čtyři vyučující.

Osudy školy významně ovlivňovaly reformy školního vzdělávání, zejména snahy omezit působení zvláštních škol a začlenit všechny žáky do běžných škol. Prvním dopadem bylo přejmenování školy v roce 2005, protože z jejího názvu se nesmělo poznat, že vyučuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Počet žáků se dále snižoval v důsledku ministerského rozhodnutí, že do škol tohoto typu nemohou být přijímáni všichni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ale pouze ti, u nichž lékaři uvedou do posudku diagnózu lehké mentální postižení. Po skončení školního roku 2015/2016 proto Zastupitelstvo města Hostivice rozhodlo o zrušení této školy.

 

Školní budova

 

Pionýrů čp. 79

 

Ředitel školy

 

František Flemr

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice

 

Popis: image003