Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 103. část

 

 

Stalo se před 70 lety:
Povodeň na Jenečském potoce

(HM 3/2017)

 

Ves Hostivice vznikla na soutoku dvou potoků – Litovického a Jenečského. Taková poloha přinášela řadu výhod, ale také zásadní nevýhodu: ohrožení při povodních. V posledních letech se povodně našemu městu vyhýbaly, ale v historii je zaznamenáno několik takových událostí. Došlo k nim na Jenečském potoce, který – ačkoliv v něm obvykle teče méně vody – má větší povodí než Litovický potok. Poslední tři povodně spojuje i příčina – tání po náhlém oteplení. Nelze však vyloučit ani vznik povodně po intenzivních srážkách, k čemuž bylo nejblíže v srpnu 2013.

Jednu z povodní, k níž došlo v březnu 1940, už jsme připomněli v našem seriálu v květnu 2010. Nyní má kulaté 70. výročí povodeň z května 1947. Třetí ze zmiňovaných povodní prošla Hostivicí v březnu 1963.

O povodni v roce 1947 napsal kronikář Alois Saifrt do obecní kroniky tento zápis:

 

Nový rok 1947 začal v lednu a únoru tuhými mrazy. Napadla spousta sněhu, jež se udržela do poloviny března. Mrazy byly až -24°. Dne 14. března nastala prudká obleva a teplota toho dne dosáhla +22° nad nulou. Dopoledne přivalily se od Jenče spousty vod, jež zaplavily domky u potoka ležící, zejména hospodářství V. Jelínka, Mat. Nyklesa, Frant. Šafaříka a konsum. V uličce k nádraží proudil potok 1 m hluboký. Značné škody utrpěli nájemníci v tzv. Vágnerovně, kde voda zaplavila přízemní byty. Obyvatelstvo, zejména dělníci továrny Zichovy ochotně pomáhali v zachraňovacích pracích.

 

Uvedená hospodářství a domy se nacházely v Potoční ulici a v uličce K Nádraží. Voda se však rozlila i po významné části Husova náměstí, nejen přes oba (dnes zaniklé) rybníky v jižní části, ale i přes karlovarskou silnici.

Po druhé světové válce v Hostivici vycházel občasník zvaný Hostivické hlásky. V čísle vydaném 25. března 1947, tedy pár dní po povodni, se dočteme toto:

 

Při rychlém tání sněhu, které přišlo tak náhle, byla i naše obec postižena zátopou. Vody přibývalo tak rychle, že nebylo možno dělati nějaká zvláštní opatření. Přesto, při dobré vůli a pochopení, mohlo mnoho zvědavců pomáhati a zabrániti tak mnoha škodám, které postiženým sousedům vznikly. Oč lépe se zachovalo dělnictvo firmy Zicha a spol., které pomáhalo ze všech sil, aby dravému živlu padlo za oběť co nejméně. Vyslovujeme tímto veřejný dík za jejich obětavost. Náš dík patří i všem ostatním našim spoluobčanům, kteří se záchranných prací zúčastnili.

 

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 103. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003