image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 14. část

 

 

Stalo se před 110 lety:
Založen litovický sbor dobrovolných hasičů

(Hostivický měsíčník 1/2009)

 

Litovická samospráva se v historii opakovaně zabývala i požární ochranou obce, například 1. června 1896 se zastupitelstvo spojených obcí usneslo na základě výměru okresního výboru v Unhošti o zaopatření hasičského náčiní zakoupit 15 košíků buď plechových, nebo plátěných.

Poprvé o zřízení hasičského sboru uvažovali zastupitelé na schůzi 26. listopadu 1898, když se usnesli požádat c. k. vrchní správu v Jenči o postavení kůlny na stříkačku a poskytnutí této stříkačky. Zároveň rozhodli, že pokud jim velkostatek vyhoví, sestaví obec vlastní samostatný hasičský sbor. Záležitost se zřejmě vyvíjela slibně, protože 16. prosince 1898 zastupitelstvo schválilo ustavující komitét ku zřízení hasičského sboru, jehož schůze měla proběhnout ještě před vánočními svátky.

image003

Plán na stavbu hasičské kůlny v Litovicích byl zpracován 26. ledna 1899

Navržené stanovy pro zřizující se hasičský sbor schválilo litovické zastupitelstvo bez dodatku na schůzi konané 14. ledna 1899, tedy před 110 lety. Litovický sbor dobrovolných hasičů je o 8 let mladší než hostivický.

Ve stanovách, pod kterými jsou podepsáni starosta František Linek, radní Josef Horešovský (zástupce velkostatku), František Horešovský (rolník z Jenečka), Antonín Burgr a Antonín Šimáček a členové zastupitelstva František Ptáček, Josef Vorlíček a Josef Stříbrný (shodou okolností tři hostinští), se hned v § 1 píše:

 

 

Účelem spolku jest při vzniklých požárech v jmenované spojené obci a v nejbližším jejím okolí … udržovati pořádek, k hašení ohně napomáhati a majetek i život svých spoluobčanů požárem ohrožený hájiti. Za tím účelem zavedou se ve sboru pravidelná cvičení hasičská, jakož i tělocvik vůbec, k oživení pak ducha zábavy společenské atd.

 

Další osudy hasičského sboru popisuji v článku ze seriálu Hostivice před sto lety, který vyšel v Hostivickém měsíčníku v únoru 2008.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 14. část

 

image003