image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 35. část

 

 

Stalo se před 80 lety:
Pojmenování hostivických ulic

(Hostivický měsíčník 1/2011)

 

Kronikář František Koula napsal do Pamětní knihy obce Hostivice: „V roce 1931 byly zde označeny ulice jmény vynikajících českých mužů. Hlavní třída, kterou probíhá státní silnice Praha – Karlovy Vary, byla pojmenována ulici „Masarykovou“ (nyní ulice Čsl. armády – pozn. JK), náměstí před farou a kostelem „Husovo“ a v Nouzově naproti továrně „Zicha a Heim“ „Benešovo“ (nyní park Nouzov – pozn. JK). Tím nabývá obec rázu města.“

Kniha zápisů obecního zastupitelstva z této doby se nejspíš nezachovala a v konečně inventarizovaném archivu obce Hostivice ani v archivních fondech Okresního úřadu Kladno, pod který Hostivice tehdy spadala, se podrobnější údaje o tomto prvním pojmenování ulic zatím nenašly. Přesto považuji za velmi pravděpodobné, že hostivické obecní zastupitelstvo pojmenovalo před 80 lety všechny existující ulice. Na řadě míst přitom názvy vycházely z tradičního označení (např. ulice Na Vršku) a název Husova náměstí respektoval oficiální název Husovy sady, který schválilo hostivické obecní zastupitelstvo v říjnu 1915 na žádost Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice k uctění památky 500-letého výročí upálení Mistra Jana Husa.

První kompletní seznam názvů hostivických ulic jsem nalezl až z října 1939, kdy okresní úřad zjišťoval, zda není některý název závadný z pohledu německých okupantů. Hostivický obecní úřad nahlásil těchto 31 ulic: Fügnerova (nyní Janderova), Havlíčkova, Hostivická (nyní Novotného), Husovo náměstí, Jiráskova, Komenského, K Nádraží, Legionářská (nyní Partyzánů), Litovická, Masarykova třída (nyní Čsl. armády), Na Vršku, Nerudova, Okružní, Palackého, Pelzova, Potoční, Pražská, Pražské náměstí (původně Benešovo náměstí, nyní park Nouzov), Příční (nyní 28. října), Rašínova (nyní Študentova), Sokolská, Štefánikova (nyní Žižkova), Tyršova, U Studánky, U Vodárny, Školská, U Zbrojnice (původně Benešova, nyní Broulova), Úzká (nyní Drdova), Vinohradská, Za Ovčínem (nyní Cihlářská) a V Koutě. Jak seznam ukazuje, v té době již byly odstraněny názvy připomínající bývalého prezidenta Edvarda Beneše. V listopadu 1939 došlo na přejmenování ulic Štefánikovy a Legionářské. Naproti tomu přejmenování ulic pojmenovaných po dalších českých osobnostech včetně Masaryka nařídil okresní úřad až v červnu 1940.

Pojmenování ulic v roce 1931, před 80 lety se týká pouze Hostivice. V Litovicích, v Jenečku a na Břvích byly ulice pojmenovány až v roce 1950, po sloučení obou obcí. Předtím se v tzv. Nových Litovicích ulice výjimečně určovaly pomocí římského čísla.

Podrobnější informace o vývoji názvů hostivických ulic jsou zveřejněny na webu Hostivické historie ve 4. části úvodních kapitol Hostivického uličníku.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 35. část

 

image003