Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 54. část

 

 

Stalo se před 350 lety:
Nejstarší soupis hostivických obyvatel

(Hostivický měsíčník 11/2012)

 

Z loňského sčítání lidu zatím známe jen předběžné výsledky. Podíváme se proto raději na nejstarší soupis známý obyvatel Hostivice, který si nechal sestavit František Adam Eusebius Žďárský ze Žďáru v roce 1662 a který je nazván „Řízení dětí otců živých a sirotků na panství J. V. H. M. Kladenském a Červeno Újezdeckém obnovená v létu Páně 1662“. Podrobněji jsem okolnosti vzniku tohoto soupisu zmínil v únorovém čísle Hostivického měsíčníku. V té době žilo v Hostivici (tedy ve všech vsích tvořících nynější město Hostivice) tak málo lidí, že je můžeme (na rozdíl od současnosti) vyjmenovat všechny.

Soupis rozlišuje děti živých otců a sirotky, přičemž sirotkem byl i dospělý potomek, pokud ještě nezaložil vlastní rodinu a neujal se hospodářství.

V Litovicích v roce 1662 žilo 5 rodin na statcích. Byli to Jan Ender s ženou Annou a syny Jakubem (10 let) a Matějem (6 let), Jiřík Osvald s ženou Magdalenou a syny Danielem (14 let), Kryštofem (zemřel v 11 letech) a Jiříkem (8 let), Jan Novák s ženou Kateřinou, nemocným synem Jiřím (13 let, „šlakem poražen“), synem Kryštofem (8 let) a dcerami Annou (7 let) a Marianou (5 let), Jiřík Zikmund se ženou Dorotou a dětmi Filipem Jakubem (6 let), Annou (3 roky) a Alžbětou (½ roku) a Martin Tuchlovský s ženou Magdalenou a syny Martinem (17 let) a Vítem (7 let). Bez otce zůstali synové zemřelého Jana Mráze Jiřík (33 let), Matouš (31 let) a Dušek, o kterých se řadu let nevědělo, kde žijí, 38-letý syn zemřelého Jiříka Endera Tomáš, který se živil jako kuchař na vojně, 55-letý syn nebožtíka Jiříka Víta starého Jan, o němž se rovněž nic nevědělo, z Perníčkovského gruntu vdova Anna a děti Kateřina (10 let) a Kryštof (6 let) všichni žili někde u Prahy na vinicích a v Litovicích zůstávali jen vdova po Janu Vlčkovi Eva a jejich děti Jan (12 let) a Bartoloměj (2 ½ roku). Muži, kteří se svou rodinou neměli vlastní hospodářství, mohli žít v tzv. podruží. V Litovicích to byli „zmrhaná“ podruhyně Anna s šestiletým synem Jiříkem žijící v Praze, skoták Jiřík s tříletým synem Matoušem žijící na Křivoklátsku, podruh Jan se ženou Annou na statku u Jiříka Zikmunda, podruh Říha se ženou Evou a 2,5 letým synem Matějem na Perníčkovském gruntu a pastucha Martin se ženou Marií a roční dcerou Annou, kteří byli podruhy na statku Jana Endera.

V Hostivici byly zapsány tyto rodiny, v nichž otec ještě žil: bezdětní Jiřík a Kateřina Zelenkovi, Urban Smolík se ženou Annou a dětmi Kateřinou (9 let), Pavlem (6 let), Annou (4 roky a Lukášem (2 roky), Bartoň Škvor se ženou Dorotou a čtyřletým synem Tomášem, Daniel Štírek se ženou Annou a dětmi Zuzanou (10 let), Matějem (9 let), Jiříkem (7 let), Jakubem (6 let), Vojtěchem (4 roky) a Dorotou (3 týdny), Mikoláš Šafařík s ženou Annou a jejím 31-letým bratrem Janem, který utekl a nevědělo se o něm, a 14-letou chromou dcerou Magdalenou, bezdětní Matěj Šafařík se ženou Annou, bezdětní Matěj Koza s ženou Lidmilou (z jiných pramenů víme, že měli hostinec později i nyní zvaný U koruny), Václav Kozák s ženou Dorotou a dětmi Janem (4 roky) a Annou (5 let), o nichž někdo později jiným rukopisem připsal, že již patří do Jenečka, Jiřík Nedbal se ženou Kateřinou a dětmi Annou (9 let), Martinem (7 let), Janem (5 let), Kateřinou (3 roky) a Jiříkem (1 rok). Dodatečně jiným rukopisem byly připsány ještě dvě rodiny: Václav Čížek se ženou Marií a dcerami Juditou (13 let) a Lidmilou (9 let) a Jan s nečitelným příjmením a ženou Lucií a dcerou Annou. Sirotky byli 43-letý Jan Mašovský, který sloužil v Praze za lokaje, z Chladilovské chalupy zemřelá Dorota, vdova Vaňka snad v Červeném Újezdu a syn Jan Valata, zahradník v Újezdu, z Hautovského gruntu vdova Magdalena Cimrmanová a dále ženatý Bartoň a jeho sestra Anna, dále sluha Matěj s ženou Marianou a dcerou N., o nichž se nevědělo, a sirotek Josefa Vorla Jiřík, žijící také neznámo kde. Podruh Václav Plechatý s osmiletým synem Martinem žil někde u Radnice, muzikář Jiřík a jeho žena Rozina se čtyřletým synem Vavřincem byli v podruží na Zbraslavi a později se vrátili do Hostivice a Jiřík Řezáč zběhl z gruntu a o jeho čtyřletou dceru Magdalenu se staral Kroupa z Tachlovic a o devítiletého syna Jiříka mlynář v Pozdni. Osud Václava Strakatého a jeho ženy Kateřiny není jasný. Hostivický seznam zřejmě není úplný, protože v Hostivici v té době byl ještě „jinopanský“ dvůr, tedy statek jiného majitele, jakéhosi Berky.

Z bývalé vsi Hradiště v té době zbýval jen mlýn, později zvaný Peterkův. Na něm žil Jan Zvoníček s ženou Dorotou a syny Vítem (5 let) a Vojtěchem (4 roky), 16-letý syn Jan se bez povolení vrchnosti živil ve městě řemeslem a 11-letý Václav chodil v Praze do školy.

V Jenečku byla v té době zapsána pouze jediná rodina, která navíc ze svého statku zběhla: Kryštof Nedbal se ženou Annou, synem Václavem (10 let) a dcerou Marií (7 let).

Na Břvích byly obydlené všechny tři usedlosti: Jiřík Kozák s ženou Alžbětou měli dvouletou dceru Juditu a tříměsíčního syna Jana. Jan Mělnický s ženou Lidmilou vychovávali 17-letou Dorotu, 10-letou Kateřinu a osmiletého Matěje, zatímco 24-letý syn Václav pracoval v hostivickém dvoře. Jan a Anna Hoškovi měli v roce 1662 jen roční dceru Alžbětu.

Kniha „Řízení dětí otců živých a sirotků na panství J. V. H. M. Kladenském a Červeno Újezdeckém obnovená v létu Páně 1662“ je uložena ve Státním oblastním archivu v Praze ve fondu Velkostatek Tachlovice – Jeneč inv. č. 106. Přepis vybraných částí knihy je zařazen jako svazek č. 1 řady O Pramenů k hostivické historii na tomto webu (odkaz aktualizován v prosinci 2014).

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 54. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003