Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 62. část

 

 

Stalo se před 120 lety:
Svěcení praporu spolku Hostivít

(červenec 2013)

 

Svěcení praporu čtenářsko-podporujícího spolku Hostivít v červenci 1893 je zaznamenáno ve spolkové pamětní knize i se zápisy dalších spolků, které se této slavnosti zúčastnily. Podívejme se však na slavnost tak, jak ji popsaly Národní listy v dosud neznámém příspěvku z 25. července 1893:

 

 

Z Hostivice. (Pův. zpráva.) Dne 16. července utkví dojista zdejšímu obyvatelstvu v milé paměti: konáno totiž svěcení praporu čtenářsko-podporujícího spolku „Hostivít“. Již předcházející dny vzaly zdejší domky na se slavnostní háv a prapory barev národních na mnohých domech vztyčené, slavnostní brány a tribuna v místním sadu vystavěná oznamovaly, že se Hostivice chystá k veliké slavnosti. Počátek oznamovaly zvuky hudby, která v předvečer hrála zastaveníčko protektoru p. Ant. Vlčkovi, statkáři v Sobíně, a matce praporu pí. Majdal. Chlupatých, choti místního starosty, a kmotrám pí. Anně Bartošové a pí. Anně Rokosové. V neděli od rána bylo pozorovati živý ruch, budíček již o 5. hodině ranní oznamoval slavnostní den. Spolky ohlášené četně počaly se dostavovati, jsouce vítány slavnostním komitétem. Napočítali jsme 45 spolků jednak s deputacemi, jednak korporativně s hudbou a prapory. Po desáté hodině seřadil se průvod a kráčel s četnými družičkami, malými i velkými, které nesly zahalený prapor, do chrámu ku slavné mši, při které zdejší i okolní pp. učitelé krásné sbory zdařile zapěli. Po skončených bohoslužbách ubíral se průvod na zdejší překrásnou náves k tribuně chvojí okrášlené, načež promluvil místní kaplan pan P. Karel Liška jadrnou řeč příležitostnou o významu praporu a p. Josef Sirůček vykonal obřad svěcení. Na to následovalo zatloukání hřebů, při nichž účastníci pronesli mnohá zdařilá hesla. Po zatloukání hřebů odevzdala matka prapor předsedovi spolku p. Josefu Pelcovi a ten praporečníku, který slíbil, že chce prapor nositi ke cti vlasti a spolku, načež následovala poděkovací řeč slečny drůžičky Anny Chvojové. Za zvuků hudby následovalo defilování spolků a rozchod. Milá slavnost, které se zúčastnily všechny vrstvy zdejšího obyvatelstva a tak svou jednomyslnost manifestovaly, skončena odpoledne koncertem v místních sadech. Obyvatelstvo zdejší může se skutečně těšiti ze zdařilé slavnosti, při které vzorný pořádek se zachoval, a býti vděčno těm, jimž zásluha o její uspořádání náleží.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

Prapor Hostivíta na nekvalitním snímku z výstavy k 700. výročí Hostivice v roce 1977

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005 Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image007

Pamětní medaile ke svěcení praporu Hostivíta

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 62. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003