Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 75. část

 

 

Stalo se před 140 lety:
Odměna za dopadení zloděje

(srpen 2014)

 

O osudech litovického sedláka a revolucionáře Josefa Václava Vlčka jsme se v tomto seriálu zmínili již v listopadu 2011. Na srpen 2014 však připadá „kulaté“ výročí inzerátu, který si Vlček podal 15. srpna 1874 do Národních listů. Inzerát si zaslouží být otištěn celý:

 

 

50 až 100 zl. r. m.

dám za odměnu tomu, kdo mi udá jména zlodějů, kteří mi ze dne 7. na 8. srpna z uzamčené světnice odcizili následující věci:

1) Dvouhlavňovou ručnici „lancasterku“, na které nalezá se nápis: „M. Červenka in Prag“ rytý zlatem, jakož i rozličné druhy zvěře, taktéž zlatem ryté.

2) Dlouhý zlatý řetěz přes krk, na kterém se nalezá sponka se třemi diamanty na jedné straně a tři perle na druhé straně.

3) Jednu bankovku 100zl. r. č. na zadní straně popsanou a 16 bankovek 5zl., které byly většinou nové.

4) Dvě košile bílé a nějaké šátky.

Varuji každého před koupí těchto věcí.

V Litovicích, 8. srpna 1874.

Jos. Václ. Vlček,

statkář,

per Hostivice.

 

Je zajímavé, o jaký majetek přišel Vlček krádeží, protože 30. dubna 1874 byl nucen si půjčit od hospodářské záložny v Tachlovicích 640 zlatých a již 2. srpna 1874 byla zástava za tuto půjčku vymazána z pozemkové knihy společně s dalšími zástavami. Zdá se, že někdy v této době byl Josef Václav Vlček nucen zadlužený statek (zadlužen byl již předtím, než ho převzal) prodat, přičemž ho koupila správa litovického dvora, tedy císař Ferdinand V., po němž v srpnu 1875 majetek zdědil jeho synovec císař František Josef I. Právě za různé výroky proti císaři byl Vlček opakovaně stíhán a souzen.

Článek byl zpracován s využitím novinového inzerátu zveřejněného v projektu Kramerius Národní knihovny ČR (http://kramerius.nkp.cz) a na základě podkladů k sestavení pozemkových knih uložených ve Státním okresním archivu Kladno ve fondu Okresní soud Unhošť v kartonu 320

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 75. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003