TACHLOVICKÉ PANSTVÍ

 

Úvod -> Majitelé panství

 

 

MAJITELÉ PANSTVÍ TACHLOVICE

 

 

Přehled majitelů panství Tachlovice

 

1697–1732

Karel Jáchym hrabě Breda

1732–1741

Anna Marie velko­vévod­kyně toskánská

1741–1751

Marie Anna Karolina vévodkyně bavorská

1751–?

Klement František kurfiřt bavorský

?–1777

Maxmilian Josef kurfiřt bavorský

1777–1784

Karel August vévoda zweibrückenský

1784–1790

Kristian August kníže valdecký

1790–1795

Karel August vévoda zweibrückenský (znovu)

1795–1805

Maxmilian Josef kurfiřt bavorský

1805–1824

arcivévoda Ferdinan­d, kurfiřt salcburský a od 1814 velkovévoda toskánský

1824–1847

Leopold, arcivévoda rakouský a velkovévoda toskánský

1847–1875

rakouský císař Ferdinand V.

1875–1916

rakouský císař František Josef I.

1916–1918

rakouský císař Karel I.

 

Erby některých majitelů

 

Erb vévodů sasko-lauenburských, tj. rodový erb Anny Marie velkovévodkyně toskánské, na hostivické faře

Další informace o znaku

 

Erb jedné z větví bavorských Wittelstbachů na dřevořezbě v hostivickém zámku

 

 

 

Úvod -> Majitelé panství