ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 23. dubna 1907

 

Předchozí protokol – Následující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 23. dubna 1907 za přítomnosti podepsaných s následným pořadem:

 

1. Jest předložení plánu p. učitele Saifrta o povolení ku stavbě rodinného domu na parc. č. 384/1, an se uchyluje od postranní ulice a bylo po prohlédnutí plánu usneseno, by se mu stavba dle předložených plánů povolila s tím vyhražením, že podél ústupku od silnice 1 m širokém aby dal zříditi pěkný železný plot.

 

2. Jednání ohledně vyměření obecního pozemku c. k. velkostatkem užívaného za park, na obci nemohlo definitivně býti rozhodnuto, an dvě třetiny členů výboru se nesešlo. A bylo v radě usneseno, by se přípravné práce začaly a sice by se daly zdělati plánky p. inženýru Neumanovi, ale dříve má se ujednati, zač tyto by zhotovil.

 

3. Ohledně žádosti Josefa Fialy o přenechání místa na žumpu bylo usneseno mu povoliti tak, aby před dvířky byla 1 metr široká a 1 ½ metru dlouhá, podél zdi dobře zakrytá a zároveň se zemí.

 

Ježto volných návrhů nebylo, byl protokol po předčtení podepsán

Fr. Kubr, starosta, A. Kratochvíl, Matěj Čermák, Pavel Šafařík, Josef Kozák, Josef Kapalín, Josef Procházka

 

 

 

Předchozí protokol – Následující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 23. dubna 1907