image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 18. listopadu 1909

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 18. listopadu 1909 za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem.

 

1. Ku výměru okresního výboru v Unhošti ohledně stavby silnice v délce 250 m přes Jeneček, rozpočtenou na 4 343 K 06 haléřů usneseno, by okres silnici postavil a obec konkurenční příspěvek, totiž polovici nákladu skutečného, okresu zaplatí dle podmínek.

Ohledně silnice k Sobínu usneseno v zásadě, že zdejší obec souhlasí, by okres silnici z Hostivice na silnici Hájek–Sobínskou postavil a že konkurenční příspěvek na zdejší obec vypadající, že zaplatí.

 

2. Ku žádostem o přijmutí za příslušníky zdejší obce přijati byli Antonín Beránek, Jakub Strašlipka a Matěj Kalina.

 

3. Ku přípisu Městské rady v Unhošti ohledně zřízení pokračovací školy pro učně usneseno vyzvati místní školní radu, by zřízení této školy vzala v úvahu a dle možnosti tuto školu zřídila.

 

4. K žádostem o podporu usneseno dáti Kateřině Volfové a M. Shonové podporu 5 kor. měsíčně.

 

5. Ku žádostem za odprodání obecních pozemků Matěje Čermáka, Prokopa Kandlera a Fr. Čermáka usneseno těmto nevyhověti, an dříve musí zdělán býti parcelační plán a dosud jiné místa v obci na stavbu koupiti lze.

 

6. K žádosti Františka Sládka, by se mu přenechalo rozsvěcování lamp, usneseno, že vzhledem k jeho stáří a chorobě rozsvěcování mu býti svěřeno nemůže, an by při tom mohl přijíti k úrazu, bude-li ale chtíti, má se mu dát u obce nějaká lehčí práce s platem 1 K 60 haléřů.

 

7. K žádosti Alžběty Tomkové o slevě na černém kamenu usneseno, by se jí nechal za cenu občanů Hostivických.

 

8. K žádosti demokratické organisace za podepsání petice za všeobecné volební právo do sborů zákonodárných a obcí, jakož i povolení parku na návsi pro tábor lidu usneseno obě žádosti za příkladu jiných obcí zamítnouti.

 

9. Na jubilejní dar Pošumavské jednotě povoleno 30 korun, které zaslány býti mají okresnímu výboru.

 

10. P. doktoru obvodnímu povolená částka 5 korun za komisi u Fr. Procházky a kterou on má nahraditi a zároveň má se u okresního výboru zeptati, zdali může býti zdejší lékař ku komisím brán a ne obvodní.

 

11. Led z rybníka povolen nejprve sekati K. Neradovi, pak Šroubkovi, Šimáčkovi a pak Procházkovi.

 

12. Volný návrh p. Šafaříka o úpravě nové ulice u čísla 90, zvolena komise p. Kozák, Jos. Šafařík, Jos. Vlasák a Štěp. Šafařík, která má úpravu nechati udělati, a p. Šafařík se uvolil dáti kámen na úpravu 1 m3 za 1 korunu s nalámáním.

 

13. Zároveň usneseno zakoupiti dvě lampy, co svěřeno p. Vlasákovi.

 

Kratochvíl, V. Nykles, Štěp. Šafařík, Frant. Dusík, Karel Nerad, Josef Šafařík, Josef Kozák, Kubr, starosta, Ant. Staněk, Kohoutek Jan, Josef Vlasák

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 18. listopadu 1909

 

image003