Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 20. července 1916

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 20. července 1916 o čtvrté hodině odpoledne v úřadovně obecního výboru v Litovicích čp. 15 za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad:

 

Schůzi zahájil úřadující radní za přítomnosti 7 členů obecního výboru uvítav přítomných a přikročeno k jednání.

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Zápis čten a schválen.

 

2. Schválení obecních účtů za rok 1915.

Účty se jednohlasně schvalují.

 

3. Schválení rozpočtu na rok 1916 a stanovení výše přirážky.

Rozpočet se schvaluje a usneseno schodek v obnosu 5 980 kor. 38 hal. hraditi 65% přirážkou ku všem přímým daním.

 

4. Projednání přípisu okresního výboru ohledně pronájmu obecní honitby.

Nájem se schvaluje.

 

5. Žádost aprovisační komise za rukojemství obce.

Usneseno vypůjčiti se obnos 1 500 kor. u záložního a spořitelního spolku v Hostivici, jako rukojmí dožádáni p. Horešovský z Jenečka a p. B. Stádník z Jenečka a na možnou ztrátu při aprovisaci věnuje obec 300 korun.

 

6. Žádost Anny Klatovské z Jenče za zvýšení chudinské podpory.

Žádosti se vyhovuje a zvyšuje se na 50 korun ročně.

 

7. Žádost Anny Hušové za udělení podpory pro svoji vnučku Zdeňku Vlčkovou z Unhoště.

Žádosti se vyhovuje a p. Horešovský z Jenečka činí návrh, by jí byla udělena podpora v obnosu 50ti korun, což se jednohlasně přijímá do konce roku 1916 (10 K měsíčně).

 

8. Žádost Františka Radimského z Jenečka za udělení chudinské podpory.

Pan Zpěváček činí návrh na dvacet čtyři korun ročně, což se přijímá.

 

9. Žádost Jana Vaňka ze Lhoty za zvýšení podpory pro Josefa Zelenku

se zamítá.

 

10. Žádost Josefy Kafkové z Litovic za odprodání části pozemku p. č. 105 u obecního špýcharu.

Žádosti se vyhovuje po 6 kor. za 1 čtv. sáh s veškerými výlohy s oddělením vzešlé.

 

Volné návrhy.

P. Burgr žádá, by byla zakoupena obecnímu poslovi Černýmu obuv. Usneseno onu zakoupiti.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Burgr, úř. radní, Horešovský, Souček, J. Malý, Arnold, Zikán

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 20. července 1916

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003