Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1929 až 1938 -> 1934: Psohlavci

 

 

Psohlavci

Alois Jirásek

 

Základní údaje

 

Hostivice, hostinec u Hamouzů

9. června 1934

Součást oslav 200 let trvání školy v Hostivici

 

Pořadatel

Dramatická jednota J. K. Tyl v Hostivici

 

Pozvánka – pamětní list

 

 

 

Další údaje

 

Ze sokolské kroniky

Místní školní rada v Hostivici uspořádala slavnost 200 letého založení školy. V pořadu slavnosti uspořádal spolek divadelních ochotníků Jos. K. Tyl v Hostivici v sobotu dne 9. června divadelní představení „Psohlavci“ od Al. Jiráska.

 

Ze školní kroniky

Oslava 200 let trvání školy.

Dne 17. června 1934 konaly obě školy mohutné oslavy 200 let trvání obecné školy. V rámci oslav pořádal v sobotu 9. června večer ve 20 hodin divadelní spolek J. K. Tyl slavnostní představení „Psohlavci“ u Hamouzů. V neděli 10. červ­na bylo o 9. h. dopol. v místnostech školní budovy otevření školní výstavy žákovských prací a pomůcek učebných a obecních kronik. Výstava byla zahájena v uvítací třídě slavnostní schůzí rodičovského sdružení. Pro neobyčejný zájem byla výstava prodloužena do pondělí, kdy ji navštívily i děti z okol. škol (Chýně, Jeneč), a konečně přes celý týden do 17. června včetně. Výstava se těšila obrovskému zájmu.

 

Prameny

Kronika obecné školy v Hostivici 1917–1939

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938

Rejstřík divadel

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1929 až 1938 -> 1934: Psohlavci

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003