Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1929 až 1938 -> 1937: Z luhů slovanských

 

 

Z luhů slovanských

Sokolské šibřinky

 

Základní údaje

 

Hostivice, sokolovna

9. ledna 1937 a 10. ledna 1937

 

Pořadatel

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

 

Scénář a úprava scény Ing. Josef Kohoutek

Dekorace František Hofman

Osvětlovač Zdeněk Tomek

Hra na klavír Josef Saifrt

Nácvik tanců Marie Vrzalová, Františka Cílková, M. Váchalová, Stanislav Saifrt, Zdeněk Najman a Václav Závora

 

Fotodokumentace

 

 

Další údaje

 

Ze sokolské kroniky

XIV. šibřinky Sokola v Hostivici. V sobotu dne 9. ledna 1937 večer uspořádal pořadatelský odbor jednoty za součinnosti cvičitelského sboru v tělocvičně XIV. šibřinky. Ráz: „Z luhů slovanských“. Napsal a na scénu upravil br. Ing. Josef Kohoutek. Dekorace maloval br. Fr. Hofman. Světlo řídil br. Zdeněk Tomek. Tance nacvičili bratři a sestry: Vrzalová M., Cílková Fr., Váchalová M., Saifrt St., Najman Zd., Závora V. Provedlo celkem 60 účinkujících. Na pianě doprovázel br. Jos. Saifrt. Děj scény: Slované žijí ve své pravlasti v pokoji a míru. Později odcházejí někteří kmenové hledat nových sídlišť. V boji s nepřátelskými Němci zanikají Polabští Slované. Čechové usazení v Čechách a na Moravě přijímají křesťanství a tím vstupují mezi jiné vzdělané státy evropské. Později český lid rozbroji, válkami zdolán bojuje za své přesvědčení, až přišla Bílá Hora a Lipany. Přichází naši buditelé, pak válka světová, která přervala všecky styky slovanských národů. Po ukončení litice válečné povstávají Slované k novému životu a podávají si ruce k nové práci. Sokolství pojí slovanské národy v novém bratrství, k novému boji ku hájení své vlasti proti odvěkým nepřátelům. Po ukončení scény rozproudil se veselý taneční rej až do ranních hodin.

Šibřinková scéna byla v neděli odpoledne dne 10. ledna opakovaná pro mládež i dospělé za dobrovolné vstupné. Obecenstvo bylo hojně zastoupeno.

 

Prameny

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1929 až 1938 -> 1937: Z luhů slovanských

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003