Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Františka Cílková

 

 

Františka Cílková

Rozená Cílková, provdaná Řeháková

* 15. 5. 1907 – † 3. 4. 1980

Učitelka hostivické školy v letech 1929 až 1965, cvičitelka hostivického Sokola

 

 

 

Františka Cílková se narodila 15. května 1907 v Praze. Po obecné a občanské škole se 4. ročníkem ve Veselí nad Lužnicí navštěvovala obchodní akademii v Českých Budějovicích a od roku 1924 učitelský ústav v Soběslavi, kde obdržela 20. června 1928 vysvědčení dospělosti s vyznamenáním. Začínala jako výpomocná učitelka v Uhříněvsi.

Od 1. září 1929 nastoupila do obecné školy v Hostivici. Na začátku školního roku 1933/1934 byla přeložena na hostivickou měšťanskou školu a v roce 1935 získala učitelskou způsobilost pro měšťanské školy pro II. odbor. Na hostivické měšťanské, později hlavní, střední, osmileté střední a základní devítileté škole setrvala až do důchodu.

Za německé okupace během 2. světové války musela v září 1942 složit zkoušky z němčiny. 19. září 1944 byla povolána úřadem práce v Kladně k totálnímu nasazení ve vojenském sanitárním oddělení v Hostivici, odkud byla uvolněna zpět do školy 21. října 1944 podle nařízení o ženách učitelkách.

Ve školním roce 1950/1951 vedla žákovskou organizaci a spolu s Jaroslavem Krátkým redigovala a vydávala školní časopis Naše noviny. Od roku 1952/1953 vedla mičurinský kroužek, který se zabýval přírodou a jejím využitím. V roce 1954/1955 tento kroužek dosáhl úspěchů v krajské i celostátní soutěži v Bratislavě. Její zásluhou byla na škole vybudována pracovna biologie, zřízen školní pozemek a zvelebena školní zahrada. Velmi aktivně pracovala také v Okresním pedagogickém sboru.

O prázdninách 1959 se provdala za Františka Řeháka. Do důchodu odešla 30. června 1965, na její místo nastoupila Ludmila Filipová.

Za svoji školní činnost byla opakovaně oceněna. U příležitosti dne učitelů 28. března 1957 byla vyznamenána čestným diplomem a uznáním rady ONV za svědomitou práci ve škole. Další ocenění dostala od rady ONV v březnu 1959 a ke dni učitelů v roce 1962 obdržela od ministerstva školství čestný titul Vzorný učitel za vynikající práci s mičurinským kroužkem a ve veřejném životě v obci, především v tělovýchově.

Mimo školu dlouhodobě působila v Sokole. Kromě činnosti v hostivické jednotě, kde působila ve výboru a v letech 1935 a 1936 byla náčelnicí, byla i okresní náčelnicí a členkou okresního výboru.

 

Působení ve veřejných institucích

 

            

Obecná škola Hostivice

Měšťanská škola Hostivice

Střední škola Hostivice

Osmiletá střední škola Hostivice

Základní devítiletá škola Hostivice

Učitelka (1929–1965)

 

Působení ve spolcích

 

    

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice-Litovice

Členka výboru (1930, 1933 a 1937), náčelnice (1935–1936 a 1945–1950)

 

Tělovýchovná jednota Sokol Hostivice

Členka revizní komise (1970–1976)

 

Ochotnické divadlo

 

8. prosince 1931 – Trpaslíkův dar – režie

9. ledna 1937 a 10. ledna 1937 – Z luhů slovanských (šibřinky) – nácvik tanců

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Františka Cílková

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003