Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Františka Cílková

 

 

Františka Cílková

* 15. 5. 1907 – †

Učitelka hostivické školy v letech 1929 až 1965, cvičitelka hostivického Sokola

 

 

 

Františka Cílková se narodila 15. května 1907 v Praze. Po obecné a občanské škole se 4. ročníkem ve Veselí nad Lužnicí navštěvovala obchodní akademii v Českých Budějovicích a od roku 1924 učitelský ústav v Soběslavi, kde obdržela 20. června 1928 vysvědčení dospělosti s vyznamenáním. Začínala jako výpomocná učitelka v Uhříněvsi.

Od 1. září 1929 nastoupila do obecné školy v Hostivici. Na začátku školního roku 1933/1934 byla přeložena na hostivickou měšťanskou školu a v roce 1935 získala učitelskou způsobilost pro měšťanské školy pro II. odbor. Na hostivické měšťanské, později hlavní, střední, osmileté střední a základní devítileté škole setrvala až do důchodu.

Za německé okupace během 2. světové války musela v září 1942 složit zkoušky z němčiny. 19. září 1944 byla povolána úřadem práce v Kladně k totálnímu nasazení ve vojenském sanitárním oddělení v Hostivici, odkud byla uvolněna zpět do školy 21. října 1944 podle nařízení o ženách učitelkách.

Ve školním roce 1950/1951 vedla žákovskou organizaci a spolu s Jaroslavem Krátkým redigovala a vydávala školní časopis Naše noviny. Od roku 1952/1953 vedla mičurinský kroužek, který se zabýval přírodou a jejím využitím. V roce 1954/1955 tento kroužek dosáhl úspěchů v krajské i celostátní soutěži v Bratislavě. Její zásluhou byla na škole vybudována pracovna biologie, zřízen školní pozemek a zvelebena školní zahrada. Velmi aktivně pracovala také v Okresním pedagogickém sboru.

O prázdninách 1959 se provdala za Františka Řeháka. Do důchodu odešla 30. června 1965, na její místo nastoupila Ludmila Filipová.

Za svoji školní činnost byla opakovaně oceněna. U příležitosti dne učitelů 28. března 1957 byla vyznamenána čestným diplomem a uznáním rady ONV za svědomitou práci ve škole. Další ocenění dostala od rady ONV v březnu 1959 a ke dni učitelů v roce 1962 obdržela od ministerstva školství čestný titul Vzorný učitel za vynikající práci s mičurinským kroužkem a ve veřejném životě v obci, především v tělovýchově.

Mimo školu dlouhodobě působila v Sokole. Kromě činnosti v hostivické jednotě, kde působila ve výboru a v letech 1935 a 1936 byla náčelnicí, byla i okresní náčelnicí a členkou okresního výboru.

 

Působení ve spolcích

 

    

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice-Litovice

Členka výboru (1930, 1933 a 1937), náčelnice (1935–1936 a 1945–1950)

 

Tělovýchovná jednota Sokol Hostivice

Členka revizní komise (1970–1976)

 

Ochotnické divadlo

 

8. prosince 1931 – Trpaslíkův dar – režie

9. ledna 1937 a 10. ledna 1937 – Z luhů slovanských (šibřinky) – nácvik tanců

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Františka Cílková

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003