Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1929 až 1938 -> 1937: Zborovští

 

 

Zborovští

Hrdinská hra o třech jednáních

Metoděj Pleský

 

Základní údaje

 

Hostivice, sokolovna

3. července 1937

 

Litovice, Dělnický dům

4. července 1937

 

Pořadatel

Jednota Čsl. obce legionářské pro Hostivici a okolí

 

Další údaje

 

Ze sokolské kroniky

Vzpomínka 20. výročí bitvy u Zborova. Ve čtvrtek dne 1. července 1937 v 6 hod. večer shromáždila se místní posádka a obecenstvo na cvičišti Sokola a vyslechli radiem vysílaný průběh slavnosti zahájení zborovských oslav, která se konala na náměstí Staroměstském v Praze. V 9 hodin večer súčastnil se Sokol v kroji i občanském obleku průvodu pořádaném v Hostivici všemi spolky i místní vojenskou posádkou. V pátek ráno v 8 hod. přehlídka vojska na nám. Husově. Projev bratra majora Jos. Chrastného. V sobotu večer v 8 hod. v sokolovně ochotníci čsl. Obce Legionářské sehráli divadlo „Zborovští“ za hojné účasti obecenstva. V neděli ráno shromáždili se občané a spolky národní u nádraží. Uspořádán průvod ku pomníku padlých na náměstí. Zde zapěl pěvecký spolek Bendl případné sbory. Projev spisovatele bratra Josefa Kvapila. Uložení prstě z bojišť Francie, Itálie a ze Zborova do pomníku. Projev p. pl. br. Josefa Kováře. Odevzdání uložené prsti do ochrany místní obci. Ukončení slavnosti státní hymnou. Odpoledne konal se v Husových sadech na náměstí koncert. Večer sehráli ochotníci po druhé divadelní hru „Zborovští“ v dělnickém domě v Litovicích.

 

Z obecní kroniky

Za vedení spolku Přátel čsl. legionářů sdružené korporace z Hostivice, Chýně, Jenče, Litovic a Sobína uspořádaly 3. července t. r. v sokolovně divadelní představení „M. Pleský, Zborovští“, dne 4. července shromáždily se u nádraží, odkud silný průvod šel k památníku padlých. Tam promluvil spisovatel Jaroslav Kvapil, podplukovník Jar. Kovář, do památníku vložena prst z bojiště od Zborova, Terronu a Dos Alta. Odpoledne konán na náměstí koncert.

 

Prameny

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938

Pamětní kniha obce Hostivice

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1929 až 1938 -> 1937: Zborovští

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003