Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1945 až 1954 -> 1954: Hrátky s čertem

 

 

Hrátky s čertem

Komedie o 10 jednáních

Jan Drda

 

Základní údaje

 

Hostivice, Dělnický dům

25. a 27. listopadu 1954

Suchdol – okresní kolo soutěže mládežnických souborů

Podzim 1954

Cheb – Národní přehlídka soutěže lidové umělecké tvořivosti

20. května 1955

Československý svaz mládeže Hostivice – Osvětová beseda Hostivice

Režie Václav Holopírek

Jednotlivé obrazy pohádkovým světlem opatřil Ladislav Leština

Na stěhování obrazů dohlíží J. Spálenka

Postavy tělkou položil a vousy nalepil Oldřich Nohejl

Tóny vymyslel a tím pádem hudebně podložil J. Nohejl

Hercům paměť osvěžuje Jana Feňáková

Technicky spolupracuje Karel Blätterbauer

 

Hlavní role

Martin Kabát, vysloužilec – Jiří Kocourek

Sarka Farka, loupežník – František Šebestík

Otec Školastikus, poustevník – J. Nohejl (v Chebu Václav Vančura)

Lucius, mladý čert na zkušené – Václav Holopírek

Dišperanda, královská princezna – Jana Feňáková

Káča, její služebná – Hana Hamplová

Solfernus, pekelný rádce – Stanislav Bělohlávek

Belial, rovněž pekelný rádce – V. Michálek

Belzebub, kníže pekelné – Zdeněk Ráž

Omnimor, venkovský čert – Jiří Čermák

Karborund, taktéž venkovský čert – Jiří Řečinský

Teofil, andělský posel – Hana Vodolánová

Hubert, královský lovčí – Antonín Kletečka

 

Pozvánka

 

Představení v Hostivici:

 

 

 

Představení v Chebu:

 

 

 

Fotodokumentace

 

Ze hry v Hostivici:

 

Jiří Kocourek a Jaroslav Krátký

 

 

 

Z cesty do divadla v Chebu:

 

 

 

 

 

 

Vzadu zleva Zdena Vavruchová, Stanislav Turecký, František Šebestík, Jana Feňáková, Vladimír/Ladislav Votava, Hana Hamplová, Zdeněk Ráž, Hana Vodolánová, Jiří Kocourek, Václav Vančura, Oldřich Nohejl a Jaroslav Šterc (Krajský dům osvěty Praha)

Vpředu zleva Antonín Kletečka, Jiří Řečinský, Stanislav Bělohlávek, Jiří Čermák, Vladimír/Ladislav Leština a Václav Holopírek

 

Ze hry v Chebu:

 

Otec Školastikus – Václav Vančura

 

Princezna Dišperanda s otcem Školastykem

 

Další údaje

 

Ze vzpomínek Václava Vančury:

Drdovy „Hrátky s čertem“ sehrál v roce 1952 (správně 1954 – pozn. JK) hostivický SČM (Čs. svaz mládeže) v rámci celostátní soutěže. Hostivičtí zvítězili v okresním a v krajském kole, tím se dostali do dalšího kola a měli v roce 1953 (správně 1955 – pozn. JK) předvést svou hru v Chebu.

V tomto termínu ale jejich představitel otce Školastyka – Nohejl – musel dělat svoje závěrečné zkoušky na AMU jako muzikant a tak do Chebu nemohl jít. Tehdy mě navštívil mladý režisér svazáků Vašek Holopírek, s nímž už jsem v našem souboru sehrál více představení, a požádal mě, zda bych převzal tu roli mnicha. Ochotně jsem mu slíbil, i když do chebského představení zbýval jen pouhý týden.

Nebyla to příliš dlouhá role a s ohledem na důležitost naučil jsem se brzo celému textu nazpaměť. A první moje zkouška byla vlastně i generálka pro Cheb. Té se zúčastnila i profesorka jevištní řeči z AMU (jméno jsem zapomněl nebo vůbec ani nevěděl). Na zkoušku jsem doslova odskočil z mlékárny, kde jsme tehdy měli určité potíže s plničkou lahví a po zkoušce jsem se zase vracel rychle do mlékárny. A tak jsem za daných podmínek předváděl poustevníka v saku a v pumpkách.

Generálka nebyla vůbec přerušována a po jejím ukončení měla paní profesorka k nám následující řeč: „Na vašem představení nemohu vůbec nic měnit. Prošli jste vítězně okresním a krajským kolem a máte už všechno tak vžité, že změna není skutečně možná. Ovládáte nejen svůj text, ale i text svých partnerů. Jen jedno vám mohu ale říci, a sice, že vyvrcholením vašeho představení je druhý a pátý obraz!“ Na obou jsem byl po celou dobu na jevišti. To mne udělalo velikou radost, především proto, že jsem na to měl jen jediný týden.

V Chebu jsme hráli na profesionální scéně. Byli jsme první na řadě, kteří předváděli svou hru před početnou odbornou komisi. Protože to bylo vlastně zahájení, mělo velmi slavnostní ráz.

K tomu patřilo i trochu více trémy než odpovídá normální normě. Byl přítomen i plzeňský rozhlas. Jeho pracovníci se dotazovali našeho režiséra, která část našeho představení je nejlepší, aby si ji natočili. A ten samozřejmě opakoval slova profesorky AMU. Věděli jsme, kdy to bude v rozhlase vysíláno a tak jsme mohli slyšet i některé naše hlasy v radiu, a to dokonce třikrát. Bylo totiž to vysílání opakováno.

Nemohl jsem svůj hlas vůbec poznat, byl příliš hluboký. Byl to ale určitě můj hlas, vždyť jsem slyšel tatáž slova, která jsem si narychlo nabifloval a i na chebské scéně přednášel. Samozřejmě to mělo v Hostivici a v okolních obcích pěknou odezvu. Měl jsem z toho velikou radost, vždyť se mi podařilo po jediné zkoušce dostat se na profesionální scénu a také do radia.

 

Ze školní kroniky:

25. 11. [1954] odpoledne shlédli žáci divadelní představení hry „Hrátky s čertem“ od J. Drdy, kterou provedli členové dramatického odboru ČSM Hostivice.

 

Prameny

Sbírka autora

Vzpomínky Jiřího Kocourka

Vzpomínky Václava Vančury (přepis v řadě C Pramenů k hostivické historii)

Kronika měšťanské školy v Hostivici 1947–1957 (přepis v řadě K Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1945 až 1954 -> 1954: Hrátky s čertem

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003