Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1945 až 1954 -> 1954: Hrátky s čertem

 

 

Hrátky s čertem

Komedie o deseti jednáních

Jan Drda

 

Základní údaje

 

Hostivice, Dělnický dům

25. a 27. listopadu 1954

 

Suchdol – okresní kolo soutěže mládežnických souborů

Podzim 1954

 

Cheb – Národní přehlídka soutěže lidové umělecké tvořivosti

20. května 1955

 

Pořadatel

Československý svaz mládeže Hostivice
a Osvětová beseda Hostivice

 

Režie Václav Holopírek

Jednotlivé obrazy pohádkovým světlem opatřil Ladislav Leština

Na stěhování obrazů dohlíží J. Spálenka

Postavy tělkou položil a vousy nalepil Oldřich Nohejl

Tóny vymyslel a tím pádem hudebně podložil J. Nohejl

Hercům paměť osvěžuje Jana Feňáková

Technicky spolupracuje Karel Blätterbauer

 

Role a herci

Martin Kabát, vysloužilec – Jiří Kocourek

Sarka Farka, loupežník – František Šebestík

Otec Školastikus, poustevník – J. Nohejl (v Chebu Václav Vančura)

Lucius, mladý čert na zkušené – Václav Holopírek

Dišperanda, královská princezna – Jana Feňáková

Káča, její služebná – Hana Hamplová

Solfernus, pekelný rádce – Stanislav Bělohlávek

Belial, rovněž pekelný rádce – V. Michálek

Belzebub, kníže pekelné – Zdeněk Ráž

Omnimor, venkovský čert – Jiří Čermák

Karborund, taktéž venkovský čert – Jiří Řečinský

Teofil, andělský posel – Hana Vodolánová

Hubert, královský lovčí – Antonín Kletečka

 

Pozvánka

 

Představení v Hostivici

 

 

 

Představení v Chebu

 

 

 

Fotodokumentace

 

Ze hry v Hostivici

 

Jiří Kocourek a Jaroslav Krátký.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Z cesty do divadla v Chebu

 

 

 

 

 

 

Vzadu zleva Zdena Vavruchová, Stanislav Turecký, František Šebestík, Jana Feňáková, Vladimír/Ladislav Votava, Hana Hamplová, Zdeněk Ráž, Hana Vodolánová, Jiří Kocourek, Václav Vančura, Oldřich Nohejl a Jaroslav Šterc (Krajský dům osvěty Praha).

Vpředu zleva Antonín Kletečka, Jiří Řečinský, Stanislav Bělohlávek, Jiří Čermák, Vladimír/Ladislav Leština a Václav Holopírek.

 

Ze hry v Chebu

 

Otec Školastikus (V. Vančura).

 

Princezna Dišperanda s otcem Školastykem.

 

Další údaje

 

Ze vzpomínek Jiřího Kocourka

Po dlouhé odmlce byla obnovena ochotnická činnost v obci místní skupinou ČSM, v které se pod vedením Vaška Holopírka a Zdeňka Ráže utvořil dramatický odbor. V režii V. Holopírka byla nastudována hra Jana Drdy „Hrátky s čertem“, ve které jsem si s mládežníky také zahrál. Představení bylo sehráno na podzim roku 1954 v Dělnickém domě. Také jsme ho opakovali odpoledne pro školu. „Hrátkami s čertem“ jsme se zúčastnili soutěže mládežnických souborů a v okresním kole jsme zvítězili. Později jsme opakovali představení v rámci krajského kola v Suchdole. Krajské kolo jsme k naší nemalé radosti rovněž vyhráli a v květnu 1955 jsme se zúčastnili Národní přehlídky soutěže lidové umělecké tvořivosti v Chebu. Zde už jsme tak neobstáli, ale úspěch to stejně byl. K této hře se váže několik vzpomínek na malé „trapasy“. V prvním obraze Lucius nabízí Martinovi Kabátovi k snědku něco lepšího než veverku a s odříkáním zaklínací formule napřáhne ruku do zákulisí, inspicient mu do ní vloží tácek se smaženým řízkem, Lucius – V. Holopírek elegantním pohybem chce servírovat, ale pohyb byl příliš rychlý a řízek přistál na podlahu. Lucius jej duchapřítomně odkopl zpět, pronesl znovu zaklínací formuli a konečně Martinovi Kabátovi předložil krásně usmažený řízek. Ten, nic zlého netuše, se do řízku s chutí zakousl, ale s hrůzou zjistil, že je to rybí filé, které nemohl v té době ani vidět, natož vzít do úst. Ale co jiného mu zbývalo, alespoň to jedno sousto sníst musel. Druhá vzpomínka se váže k představení pro děti, kde po obraze ve mlýně propukl v hledišti pláč a do šatny přivedli mou dcerku, která plakala, že táta prohrál duši Káči a Dišperandy. Další vzpomínka je na představení v Suchdole, kde jsme po rozevření opony s hrůzou zjistili, že nápovědní budka je prázdná. V nápovědě se střídala H. Vodolánová – anděl Teofil s Janou FeňákovouDišperandou. Hana nebyla snad ještě nalíčena a nástup do budky zmeškala. Nakonec všechno dobře dopadlo, ani jsme se Sarkou Farkou a Luciem nápovědu nepotřebovali.

 

Ze vzpomínek Václava Vančury

Drdovy „Hrátky s čertem“ sehrál v roce 1952 (správně 1954 – pozn. JK) hostivický SČM (Čs. svaz mládeže) v rámci celostátní soutěže. Hostivičtí zvítězili v okresním a v krajském kole, tím se dostali do dalšího kola a měli v roce 1953 (správně 1955 – pozn. JK) předvést svou hru v Chebu.

V tomto termínu ale jejich představitel otce Školastyka – Nohejl – musel dělat svoje závěrečné zkoušky na AMU jako muzikant a tak do Chebu nemohl jít. Tehdy mě navštívil mladý režisér svazáků Vašek Holopírek, s nímž už jsem v našem souboru sehrál více představení, a požádal mě, zda bych převzal tu roli mnicha. Ochotně jsem mu slíbil, i když do chebského představení zbýval jen pouhý týden.

Nebyla to příliš dlouhá role a s ohledem na důležitost naučil jsem se brzo celému textu nazpaměť. A první moje zkouška byla vlastně i generálka pro Cheb. Té se zúčastnila i profesorka jevištní řeči z AMU (jméno jsem zapomněl nebo vůbec ani nevěděl). Na zkoušku jsem doslova odskočil z mlékárny, kde jsme tehdy měli určité potíže s plničkou lahví a po zkoušce jsem se zase vracel rychle do mlékárny. A tak jsem za daných podmínek předváděl poustevníka v saku a v pumpkách.

Generálka nebyla vůbec přerušována a po jejím ukončení měla paní profesorka k nám následující řeč: „Na vašem představení nemohu vůbec nic měnit. Prošli jste vítězně okresním a krajským kolem a máte už všechno tak vžité, že změna není skutečně možná. Ovládáte nejen svůj text, ale i text svých partnerů. Jen jedno vám mohu ale říci, a sice, že vyvrcholením vašeho představení je druhý a pátý obraz!“ Na obou jsem byl po celou dobu na jevišti. To mne udělalo velikou radost, především proto, že jsem na to měl jen jediný týden.

V Chebu jsme hráli na profesionální scéně. Byli jsme první na řadě, kteří předváděli svou hru před početnou odbornou komisi. Protože to bylo vlastně zahájení, mělo velmi slavnostní ráz.

K tomu patřilo i trochu více trémy než odpovídá normální normě. Byl přítomen i plzeňský rozhlas. Jeho pracovníci se dotazovali našeho režiséra, která část našeho představení je nejlepší, aby si ji natočili. A ten samozřejmě opakoval slova profesorky AMU. Věděli jsme, kdy to bude v rozhlase vysíláno a tak jsme mohli slyšet i některé naše hlasy v radiu, a to dokonce třikrát. Bylo totiž to vysílání opakováno.

Nemohl jsem svůj hlas vůbec poznat, byl příliš hluboký. Byl to ale určitě můj hlas, vždyť jsem slyšel tatáž slova, která jsem si narychlo nabifloval a i na chebské scéně přednášel. Samozřejmě to mělo v Hostivici a v okolních obcích pěknou odezvu. Měl jsem z toho velikou radost, vždyť se mi podařilo po jediné zkoušce dostat se na profesionální scénu a také do radia.

 

Ze školní kroniky

25. 11. [1954] odpoledne shlédli žáci divadelní představení hry „Hrátky s čertem“ od J. Drdy, kterou provedli členové dramatického odboru ČSM Hostivice.

 

Prameny

Sbírka autora

Vzpomínky Jiřího Kocourka

Vzpomínky Václava Vančury

Kronika měšťanské školy v Hostivici 1947–1957

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1945 až 1954 -> 1954: Hrátky s čertem

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003