Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 5

konanému 24. dubna 2007

 

Zasedání zastupitelstva konané 24. dubna 2007 přineslo první opravdu významný rozpor mezi návrhem rady města a naším stanoviskem. Komentář k tomuto zasedání proto obsahuje odkazy na podrobnější materiály.

 

Hlavním bodem programu měla být diskuse o vícenákladech na přístavbu školky, které dosáhly asi poloviny původního rozpočtu. Právní rozbor, na základě kterého mělo být zvoleno nějaké řešení či další postup, dostali zastupitelé až na začátku zasedání. Jako nejrozumější řešení se tedy jevilo přijmout návrh uvedený v posudku, tedy uložit starostce, aby podala trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezřejní ze spáchání trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku. Právní posouzení totiž naznačuje, že při akci někteří činovníci překročili své pravomoci dané zákonem o obcích. O tom, zda k porušení došlo a zda tím byl spáchán trestný čin, tedy rozhodne policejní vyšetřování. Není nejspíš v silách jednotlivých zastupitelů se ve spletité záležitosti zorientovat natolik, aby mohli přijmout kvalifikované rozhodnutí.

 

Hlavním bodem, kolem kterého vznikla výrazná polemika, byl návrh rady města prodat na výstavbu supermarketu nebo obdobného zařízení nerušící komerce pozemek p.č. 1189/46 v k.ú. Hostivice, který je územním plánem určen na vybudování parkové zeleně. Celou „kauzu“ shrnuje článek, který jsme připravili do Hostivického měsíčníku 6/2007, a podrobněji podkladový materiál Osm důvodů, proč neprodávat pozemek p.č. 1189/46, k.ú. Hostivice.

 

Velmi neblahým jevem se stalo schvalování zápisů z předchozího zasedání. Na všech zasedáních po loňských volbách se řešily připomínky k zápisu, o kterých se muselo rozhodovat hlasováním. Tentokrát dokonce zápis z předchozího zasedání nebyl ověřen. Panuje totiž podle našeho soudu zcela chybná (dlouhodobě zavedená) praxe, že zápis je po zpracování podepsán starostkou a místostarostkou a zveřejněn a teprve poté se očekává od ověřovatelů jeho ověření. Ověřovatelé mohou buď případné výhrady „spolknout“, nebo musí žádat úpravu zápisu na dalším zasedání. Bylo by potřebné v této záležitosti (a v řadě dalších) upravit jednací řád, aby k podobným problémům nedocházelo.

 

 

Zpět na hlavní stranu