image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 15

 

Předchozí částNásledující část

 

 

 

 

Strana 15

 

překlad z němčiny

 

 

Opis.

3647.

 

Tachlovickému vrchnímu úřadu!

 

Podle zemského (guberniálního) výnosu z 29. dubna 1833. č. 12300 se vrchnímu úřadu na vědomí dává následující:

Zemským nařízením z 1. prosince 1831. č. 46.223 a odtud dále úředně 15. téhož měsíce č. 10.908 bylo oznámeno, že zřízení stanoviště (štace) pro školního pomocníka v obci Velký Jenč, patřící panství tachlovickému, se povoluje s výhradou, že tato obec se musí postarat o školní místnost a byt pomocníka, pak výlohy s tím spojené, jakož i vůbec všechny náklady se samostatnou školní štací spojené musí nést z vlastního.

Z toho vyplývá, že od mateční školy v Hostivici vyňatá obec, na kterou při přístavbě této školy nemusí být brán žádný ohled, také zůstane zproštěna každé dávky konkurenční.

Naproti tomu je jmenovaná obec ve smyslu dekretu studijní dvorské komise z 15. září 1815 č. 2139. zavázána odvádět hostivickému školnímu učiteli přiznanou naturální odměnu dosud možná neodvedenou.

O čemž bude vrchní úřad k dalšímu opatření uvědoměn.

Rakovnický c. k. krajský úřad Slaný 24. května 1833.

Hansging v. r.

Exh. ergi. Peche v. r.

 


image004

 

Poznámka:

·         Exhibit – lat.: podání učiněné úřadu a zadané do podacího protokolu.
Ergibt – něm.: činí, podává.

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 15

 

image003