image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 16

 

Předchozí částNásledující část

 

 

 

 

Strana 16

 

česky, vyjádření vrchního správce překlad z němčiny

 

 

Praha 30ho srpna. 1833 N. Par. 93.
P. Haas v.r.
farář.

Dne 23ho března roku 1833 Jan Rada, školní pomocník v místo máteřní škole žádal v hluboké poníženosti Důstojného dvoj cti hodného Velebného Pana a Pana Faráře o vyprostředkování jedné světnice k přebývání svému, které se dle politického zřízení v XIX oddělení v § 9 a 10 gub. nař. od 15ho dubna 1815 v počtu 11407 v máteřní škole nedostávalo a na zanesení oné snažné žádosti k Slavno-Vrchnímu Auřadu následovní vyjádření Důstojnému dvoj cti hodnému Velebnému Pánu a Pánu milostně odesláno bylo v doznění tomto:

Jeho Veledůstojnosti panu faráři v Hostivici podle zde vzatého (zprostředkování světnice) je možno povolit s podotknutím, že by se v podpoře přítomné žádosti od Jeho Veledůstojnosti prosebníkovi výpomoc se 20 zlatými vídeňské měny pro rok 1833/34 přiznala.

V. Jenč 9. září 1833.

Peche v. r.

vrchní správce

 

image004

 

Praha 10ho září N. Par. 95
Haas v.r.
farář.

Tímžto milostivě nařízeno bylo:

Přítomné vyjádření sl. vrchního auřadu, v kterémžto 20 zlatých vídeňské měny k sjednání bytu roku 1833/34 se školnímu pomocníkovi farní školy Hostivické se povoluje, jemu se doručuje tím doložením, by jej P. Učiteli ukázal, do pamětní knihy školní zapsal, pak ale oznámil, když sobě tento byt sjedná.

Ve faře Hostivické dne 10. září 1833.

Pavel Haas v. r.

farář


 

image006

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 16

 

image003