image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 9 dole

 

Předchozí částNásledující část

 

 

 

 

Strana 9 dole

 

česky

 

 

Velebný Pán farář Pavel Haas pozoruje, že ministranti peníze, které z přisluhování v chrámu Páně obdrželi, obyčejně promlsali, a že mnozí z nich ani nejpotřebnějšími knihami školními zaopatřeni nebyli, mínil sobě budoucně tyto peníze schraňovati a školní knihy neb jiné potřebné školní věci ministrantům za ně kupovati, což také od začátku června 1825 učinil.

Po nejprv dne 17. listopadu 1825 se koupilo:

vídeňské měny

zlatých

krejcarů

14 kamenných početních tabulek po 20 krejcarech za

  4

40

  6 knih papíru, z kterého se jim udělali knížky

     na školní i kostelní písně po 24 krejcarech

  2

24

10 olůvek po 2 krejcarech

 

20

  2 knihy barevného papíru na desky k písním

 

18

     Tedy se vydalo v Summě

  7

42

Po druhé dne 21. máje 1826 koupilo se:

 

 

14 druhých dílů (poněvadž ani jediný žák touto

     knihou zaopatřen nebyl) po 45 krejcarech za

10

30

  1 Evangelium

  1

26

     Vydalo se v Summě

11

32


 

image003

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 9 dole

 

image003