image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 9 nahoře

 

Předchozí částNásledující část

 

 

 

 

Strana 9 nahoře

 

překlad z němčiny

 

 

Opis.

 

Čís. 3157

 

Tachlovickému vrchnímu úřadu!

Za okolnosti, že pro navrhovaného vysílaného školního pomocníka do Velkého Jenče byla nalezena jen jedna dotace ve výši 35 zlatých konvenční měny místo dotace stanovené spisem vysoké dvorní kanceláře ze 16. května 1826 č. 8799 a také nyní ještě schválené provizorní dotace ve výši 180 zlatých vídeňské měny neb 48 zlatých konvenční měny, ukládá se vrchnímu úřadu podle vysokého guberniálního nařízení ze dne 3. tohoto měsíce č. 12802 ke zprávě ze 7. února tohoto roku č. 138 ještě doplnit chybějící, které by mohlo být k dosažení toho, aby se tím školnímu pomocníkovi přidělily školní peníze podle vysokého guberniálního nařízení z 22. března 1822 č. 7222 od dětí, které jím mají být vyučovány, bezpečně doručil a rezultát tohoto vyjednávání s připojením případného výslechového protokolu a přednostního průkazu veškeré tomuto školnímu pomocníkovi podle přiznání docházející příjmy během 14 dnů sem oznámit.

Rakovnický c. k. krajský úřad ve Slaném 12. dubna 1828.

 

Veledůstojnému panu faráři v Hostivici bude dáno na vědomí a laskavému pověření učitele ohledně požadovaných příjmů, přiznání školního pomocníka, v opisu sděleno.

Vrchní úřad Jenč 1. května 1828.

Peche v. r.
vrchní správce

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 9 nahoře

 

image003