image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 8

 

Předchozí částNásledující část

 

 

 

 

Strana 8

 

překlad z němčiny, vyjádření Velkého Jenče česky

 

 

Protokol

sepsaný na farním úřadě Hostivice dne 28. ledna 1828 v přítomnosti podepsaného,

jehož předmětem je:

vyjednávání o smír mezi obcí Velký Jenč a hostivickým učitelem ohledně příspěvku, který má být nalezen k vydržování pomocníka pro školní vyučování, které se má konat ve Velkém Jenči podle nařízení c. k. krajského úřadu ze 17. ledna t. r., č. 10564.

Obci Velký Jenč byla předeslána nutná připomínka ohledně oprávněnosti odškodnění hostivického pana učitele na vydržování pomocníka, pokud k úlevě obce bude poskytováno školní vyučování ve Velkém Jenči, k čemuž se tato vyjádřila následovně:

 

image003

 

My uznáváme, že by to panu učiteli za těžko bylo, kdyžby měl na vyživení mládence školního všechny potřeby a outraty ze všeho nésti, my tedy se společně zavazujeme, poněvadž na vydržování školního pomocníka pravidelně ročně 70 zlatých konvenční měny vysázené jsou polovičku téhož vejnosu na sebe vzíti a také 35 zlatých konvenční měny ročně buď z obecních příjmů neb dle repartice na obec vypadajícím vejnosem náležitě zapraviti, a sice od začátku školního roku 1. listopadu 1827.


 

Poté, co hostivický učitel přijal tento návrh ročního příspěvku o 35 zlatých konvenční měny k vydržování školního pomocníka, pokud potrvá vyučování v místě Velký Jenč, na který přistoupil také místní duchovní správce, jako by byl předmět vyjednávání vyčerpán a protokol po přečtení uzavřen a podepsán.

Rur ut supra

Peche v. r.
vrchní správce

Pavel Haas v. r.
farář

Josef Horáček
učitel

Florian Presler Velko Jenečský rychtář

Josef Kácl konšel

Josef Novák soused

Václav Stříbrný soused

 

image005

 

Poznámka:

·         Rur ut supra = Jako nahoře.

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 8

 

image003