image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 7

 

Předchozí částNásledující část

 

 

 

 

Strana 7

 

překlad z němčiny

 

 

10564.

Tachlovickému vrchnímu úřadu.

Z protokolu sem předloženého s úřední zprávou ze 7. minulého měsíce, který byl Velkojenečskou obcí s ohledem na ponechání exkurrendního bytu se zaopatřením pro školního pomocníka v místě Velký Jenč přijat, bylo lze seznat, že tato obec prohlásila před okresním školním dozorcem rukoudáním, že se podrobí všem závazkům, až na celkové vydržování školního pomocníka.

Potom však musí být pozornost věnována především tomu, jakým slušným a ne trapným způsobem pro poddaného by bylo možno najít plat, tak se ukládá vrchnímu úřadu za okolnosti, že se nelze spokojit s odevzdaným neurčitým prohlášením chtít podporovat pomocníka stravným nebo hotovými penězi, uzavřít mezi hostivickým učitelem a Velkojenečskou obcí shodně s místní duchovní správou spravedlivou dohodu o způsobu placení exkurrendního pomocníka a o odvádění školného, které až do rozšíření hostivické mateční školy se bude muset tím spíše provádět, když hostivický učitel beztak podle počtu toho času 278 školy schopných dětí, od kterých vybírá školné, o vydržování dvou pomocníků je povinen se postarat.

Rakovnický c. k. krajský úřad Slaný 17. ledna 1828.

Auersperg v. r.

 

Veledůstojnému panu faráři v Hostivici na vědomí s dodatkem, že za laskavé účasti Vaší Veledůstojnosti bylo na 28. tohoto dopoledne v 10 hodin v místě Hostivice s přizváním učitele nařízeno vyjednávání o smír, kolik obec Velký Jenč pro onu samu by měla na určeném příspěvku odvádět. Proto bude vesnickému rychtáři s porotci uloženo, aby se dostavili.

Vrchní úřad Jenč 25. ledna 1828.

Peche
vrchní správce

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 7

 

image003