SERIÁL NAHLÉDNUTÍ DO KNIHY PŘÍBĚHŮ

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Nahlédnutí do Knihy příběhů -> 1. nahlédnutí

 

Předchozí část – Následující část

 

 

PRVNÍ NAHLÉDNUTÍ
do Knihy příběhů pro školu Hostivickou

(Hostivický měsíčník 8-9/2008)

 

 

„Dne 29ho září roku 1826 na r. 1827 byli dle zákonů školních Slav. Vrch. Auřadu dítky do školy nechodící i odrostlé opakování zanedbávající, jakož i resty sobotalesu též i jiných neodvedených školních davků proti přiloženému recepisu udané, s následkem, že všecky výše jmenovaného zanedbávající k Titl. Auřadu povolané, a s přísnou pohrůžkou arestní slíbeno měli, když takové povinnosti rychle nevykonají.“

Tímto zápisem začíná Kniha příběhů pro školu Hostivickou, nedávno objevený dokument s mimořádně zajímavými zápisy o dění kolem školy v letech 1826 až 1859. Založil ji tehdejší farář Pavel Haas a zapisovaly se do ní většinou opisy úředních listin a výkazy o různých výplatách. U opisů úřadních listin převládá němčina, všechny texty jsou psány kurentem, dnes už nepoužívaným typem písma.

Díky nevšední ochotě pánů Václava Zůny a Bernarda Polívky se podařilo přečíst a přeložit do češtiny. Můžeme tedy v Knize příběhů sledovat osamostatňování Jenče od hostivické školy – úřady ho projednaly rychle, za pouhých sedm let –, výměny učitelských míst, předávání odměn za pilnost a prospěch – jednu z nich jistě právem dostala dcera největšího litovického sedláka –, ale i podělení z výnosů nadace litovického rychtáře Františka Bumby a další zajímavosti.

Podrobněji do Knihy příběhů nahlédneme za měsíc. Podíváme se, proč výtka zapsaná v úvodu tohoto textu patřila především žákům z Jenče a jejich rodičům… A kdyby se snad někdo nemohl dočkat pokračování, publikaci se všemi texty z Knihy příběhů najde již nyní na internetu zde.

 

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

Předchozí část – Následující část

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Nahlédnutí do Knihy příběhů -> 1. nahlédnutí