Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Bernard Bok

 

 

Bernard Bok

* 1656 – † 27. 10. 1733

Učitel hostivické školy v letech 1715 až 1733

 

 

Bernard Antonín Bok je nejstarší učitel hostivické školy, kterého známe jménem, a to pouze z hostivických farních matrik. Nejpozději v roce 1698 začal učit v Liboci, v letech 1708 až 1715 působil jako učitel v Úhonicích a do Hostivice přišel nejspíše v roce 1715. Kde tehdy vyučoval, není jasné. Nejstarší známou hostivickou školní budovu čp. 7 postavila Anna Marie Františka velkovévodkyně toskánská až po jeho smrti.

Protože byl osobně svobodný, neuvádí ho soupis poddaných z roku 1720. Jeho významnějšímu společenskému postavení napovídají i osoby zúčastněné na křtech jeho dětí, například syna Františka v roce 1722: kmotr purkrabí hraběte z Bredy Filip Václav Štork a svědek hejtman strahovského kláštera František Karel Kanhäuser (?).

Jeho pohřeb 27. října 1733 je v hostivické farní matrice zemřelých zapsán takto: Při chrámu Páně hostivickém pohřben všemi svátostmi zaopatřený Bernard Bok, skrze 18 let kantor hostivický, stáří 77 let.

Hned pod nadpisem měsíce listopadu 1733 následuje zápis o pohřbu jeho manželky: 2. Ibidem pohřbena všemi svátostmi zaopatřená Anna Boková, kantorka hostivická, stáří 52 let.

V učitelské tradici pokračovali hned dva jeho synové – Martin Bok v Tachlovicích a Antonín Bok v Hostivici.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Farní škola v Hostivici

Učitel (1715–1733)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: nezjištěn

Matka: Mařena Boková (* 1623 – † 3. 4. 1713 Úhonice), „stará kantorka“

 

Manželky

První svatba: nehledána

Eva (* 1672 – † 7. 6. 1712 Úhonice)

 

Druhá svatba: 26. července 1713 Úhonice

Anna Haladová (* 1681 – † 2. 11. 1733 Hostivice), osobně svobodná,
dcera Jiřího Halady řemesla bečvářského a Voršily (* 1650 – † 30. 5. 1720 Hostivice)

 

Děti z prvního manželství

Martin Leopold Bok (* 12. 11. 1698 Liboc – † 28. 11. 1742 Tachlovice), učitel v Tachlovicích,
1. ∞ Anna (* 1703 – † 26. 1. 1741 Tachlovice),
2. ∞ 15. 10. 1741 Tachlovice: Alžběta rozená Koucká (* 1716 – †), dcera Jiřího Kouckého v Dobříči

Jiří Jindřich Bok (* 22. 3. 1701 Liboc – †)

Antonín Vilém Bok (* 30. 5. 1703 – † 17. 5. 1772 Hostivice čp. 7), učitel v Hostivici,
1. ∞ 14. 10. 1726 Hostivice:
Markéta Baštová (* 1698 nebo 1702 – † 14. 10. 1747 Hostivice),
2.
∞ 13. 2. 1748 Bílá Hora: Marie Magdalena Vacková z bělohorské hospody (* 1732 – † 6. 10. 1764 Hostivice)

Karel Michal Bok (* 5. 11. 1706 Liboc – †), ∞ Dorota, svobodní, 1732 v Hostivici

Anna Marie Boková (* 2. 7. 1709 Úhonice – †),
∞ 9. 11. 1732 Hostivice: Jakub Kozák v Řepích

N. Bok (* 1. 6. 1712 Úhonice – † 1. 6. 1712 Úhonice)

 

Děti z druhého manželství

Ferdinand František Bok (* 10. 1. 1714 Úhonice – † 10. 4. 1714 Úhonice)

Josef Tobiáš Bok (* 10. 3. 1715 Úhonice – † 18. 2. 1731 Hostivice)

Zuzana Polexina Boková (* 2. 8. 1717 Hostivice – †)

Bernard Kryštof Bok (* 20. 8. 1719 Hostivice – †)

František Václav Bok (* 14. 9. 1721 Hostivice – † 30. 11. 1722 Hostivice)

František Filip Bok (* 12. 11. 1723 Hostivice – † 10. 8. 1730 Hostivice)

Matěj Václav Bok (* 18. 2. 1726 Hostivice – † 4. 5. 1727 Hostivice)

Marie Magdalena Boková (* 6. 4. 1728 Hostivice – † 13. 12. 1730 Hostivice)

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Úhonice 02, pag. 75 (druhá svatba)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 02, pag. zemřelí 44 (úmrtí)

Za odkaz na působení Bernarda Boka v Liboci děkuji Petru Štalmachovi

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Bernard Bok

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003