Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Bernard Bok

 

 

Bernard Bok

* 1656 – † 27. 10. 1733

Učitel hostivické školy v letech 1715 až 1733

 

Bernard Antonín Bok je nejstarší učitel hostivické školy, kterého známe jménem, a to pouze z hostivických farních matrik. Nejpozději v roce 1698 začal učit v Liboci, v letech 1708 až 1715 působil jako učitel v Úhonicích a do Hostivice přišel nejspíše v roce 1715. Kde tehdy vyučoval, není jasné. Nejstarší známou hostivickou školní budovu čp. 7 postavila Anna Marie Františka velkovévodkyně toskánská až po jeho smrti.

Protože byl osobně svobodný, neuvádí ho soupis poddaných z roku 1720. Jeho významnějšímu společenskému postavení napovídají i osoby zúčastněné na křtech jeho dětí, například syna Františka v roce 1722: kmotr purkrabí hraběte z Bredy Filip Václav Štork a svědek hejtman strahovského kláštera František Karel Kanhäuser (?).

Jeho pohřeb 27. října 1733 je v hostivické farní matrice zemřelých zapsán takto: Při chrámu Páně hostivickém pohřben všemi svátostmi zaopatřený Bernard Bok, skrze 18 let kantor hostivický, stáří 77 let.

Hned pod nadpisem měsíce listopadu 1733 následuje zápis o pohřbu jeho manželky: 2. Ibidem pohřbena všemi svátostmi zaopatřená Anna Boková, kantorka hostivická, stáří 52 let.

V učitelské tradici pokračovali hned dva jeho synové – Martin Bok v Tachlovicích a Antonín Bok v Hostivici.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Farní škola v Hostivici

Učitel (1715–1733)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: nezjištěn

Matka: Mařena Boková (* 1623 – † 3. 4. 1713 Úhonice), „stará kantorka“

 

Manželky

První svatba: nehledána

Eva (* 1672 – † 7. 6. 1712 Úhonice)

 

Druhá svatba: 26. července 1713 Úhonice

Anna Haladová (* 1681 – † 2. 11. 1733 Hostivice), osobně svobodná,
dcera Jiřího Halady řemesla bečvářského a Voršily (* 1650 – † 30. 5. 1720 Hostivice)

 

Děti z prvního manželství

Martin Leopold Bok (* 12. 11. 1698 Liboc – † 28. 11. 1742 Tachlovice), učitel v Tachlovicích,
1. ∞ Anna (* 1703 – † 26. 1. 1741 Tachlovice),
2. ∞ 15. 10. 1741 Tachlovice: Alžběta rozená Koucká (* 1716 – †), dcera Jiřího Kouckého v Dobříči

Jiří Jindřich Bok (* 22. 3. 1701 Liboc – †)

Antonín Vilém Bok (* 30. 5. 1703 Liboc – † 17. 5. 1772 Hostivice čp. 7), učitel v Hostivici,
1. ∞ 14. 10. 1726 Hostivice:
Markéta Baštová (* 22. 5. 1701 Nučice – † 14. 10. 1747 Hostivice),
2.
∞ 13. 2. 1748 Bílá Hora: Marie Magdalena Vacková z bělohorské hospody (* 1732 – † 6. 10. 1764 Hostivice)

Karel Michal Bok (* 5. 11. 1706 Liboc – †), ∞ Dorota, svobodní, 1732 v Hostivici

Anna Marie Boková (* 2. 7. 1709 Úhonice – †),
∞ 9. 11. 1732 Hostivice: Jakub Kozák v Řepích

N. Bok (* 1. 6. 1712 Úhonice – † 1. 6. 1712 Úhonice)

 

Děti z druhého manželství

Ferdinand František Bok (* 10. 1. 1714 Úhonice – † 10. 4. 1714 Úhonice)

Josef Tobiáš Bok (* 10. 3. 1715 Úhonice – † 18. 2. 1731 Hostivice)

Zuzana Polexina Boková (* 2. 8. 1717 Hostivice – †)

Bernard Kryštof Bok (* 20. 8. 1719 Hostivice – †)

František Václav Bok (* 14. 9. 1721 Hostivice – † 30. 11. 1722 Hostivice)

František Filip Bok (* 12. 11. 1723 Hostivice – † 10. 8. 1730 Hostivice)

Matěj Václav Bok (* 18. 2. 1726 Hostivice – † 4. 5. 1727 Hostivice)

Marie Magdalena Boková (* 6. 4. 1728 Hostivice – † 13. 12. 1730 Hostivice)

 

Bydliště

Hostivice čp. 7 = Hostivice, Husovo nám. čp. 7

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Úhonice 02, pag. 75 (druhá svatba)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 02, pag. zemřelí 44 (úmrtí)

Za odkaz na působení Bernarda Boka v Liboci děkuji Petru Štalmachovi

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Bernard Bok

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003