Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Frantz

 

 

František Frantz

* 3. 12. 1838 – † 20. 1. 1910

Hostivický rodák, zahradník na zámku Kozel a významný archeolog

 

 

František Frantz se narodil 3. prosince 1838 v Hostivici čp. 59 hostivickému učiteli Václavu Frantzovi, kterému v té době bylo už 50 let, a Rosalii rozené Váchové. V sedmi letech osiřel a příbuzní jej po dokončení vesnické školy poslali do učení k zahradníkovi. Začínal v pražské botanické zahradě, působil v císařském Schönbrunnu u Vídně a devět let u Schwarzenbergů na Hluboké, kteří ho v červnu 1871 doporučili hraběti Arnoštu Františku z Valdštejna a Vartenberka. Tak se stal zahradníkem na zámku Kozel, kde objevil staré hroby – mohyly a začal se věnovat jejich zkoumání. První mohylu prokopal v roce 1878 a za působení na Kozlu jich prokopal celkem 312. Kromě toho zkoumal v letech 1880 až 1886 také sídliště ve Šťáhlavicích a dalších místech v okolí. Na rozdíl od obvyklých postupů té doby mohyly prokopával důkladně a především je velmi pečlivě dokumentoval. Na naléhání sepsal své nálezy do publikace, kterou předal hraběti v říjnu 1890, ten ji však nevydal, navíc některé nálezy z ucelených sbírek daroval vídeňskému muzeu. Frantz se proto rozhodl v roce 1893 přejít do Městského historického muzea v Plzni jako sekretář (jediný placený pracovník). Zde pokračoval v odborné práci, prokopal další stovky mohyl a hrobů, vybudoval muzejní sbírku a začal publikovat. V roce 1904 již jeho zdraví nedovolilo setrvat ve funkci, ale dál zpracovával své nálezy a připravoval publikaci pro plzeňské muzeum, které ji však rovněž nevydalo. Frantz byl v archeologii samouk, dosáhl však pozoruhodných výsledků, například jako jeden z prvních rozlišil dvě kultury z neolitu a eneolitu, byť je chronologicky řadil opačně. Zemřel 20. ledna 1910 v Plzni na Královské třídě č. 3 na marasmus. Pohřben byl na hřbitově u svatého Václava v Plzni.

Frantzovy nálezy z Kozla se o 10 let později spojily s pozdějšími nálezy uloženými v plzeňském muzeu (daroval je sem Adolf z Valdštejna, bratr zemřelého Arnošta Karla) a patří k nejdůležitějším českým archeologickým fondům. Jeho dvě základní díla se dočkala publikace až v roce 1988.

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Václav Frantz (* 9. 10. 1788 Buštěhrad čp. 15 – † 25. 1. 1845),
učitel v Buštěhradě, v Hořelici a v Hostivici,
syn † Ignáce Frantze, mlynářského tovaryše v Buštěhradě čp. 15, a † Alžběty rozené Píšové z Buštěhradu

Matka: Rosalie rozená Váchová (* 25. 8. 1795 Buštěhrad čp. 66 – † 17. 11. 1844 Hostivice čp. 59),
dcera † Františka Váchy, mistra kolářského v Buštěhradě čp. 66, a Františky rozené Reichrtové z Buštěhradu čp. 28

Rodiče oddáni 29. září 1825 v Buštěhradu

 

Sourozenci

Josefa Frantzová (* 20. 8. 1826 Buštěhrad čp. 144 – † 29. 5. 1891 Hostivice čp. 53),
∞ 27. 10. 1845 Hostivice: Jan Tůma (
* 23. 5. 1813 Stodůlky čp. 8 – † 14. 6. 1874 Hostivice čp. 59),
učitel v Hostivici čp. 59

Vincent Frantz (* 15. 4. 1829 Hořelice čp. 43 – †)

Benjamin Jiří Frantz (* 27. 4. 1831 Hořelice čp. 43 – †)

Albína Frantzová (* 17. 2. 1833 Hořelice čp. 43 – † 3. 10. 1835 Hostivice čp. 59)

Alois Frantz (* 14. 3. 1837 Hostivice čp. 59 – † 23. 7. 1839 Hostivice čp. 59)

 

Prameny

SKLENÁŘ, Karel (2000): Archeologie a pohanský věk. Praha: Academia. Str. 279–287 (Frantzův autoportrét převzat z obrazové přílohy)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 05, fol. 60 (narození)

SOA Plzeň, Sbírka matrik, Plzeň 104, fol. 23 (úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Frantz

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003