Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Havlůj

 

 

Antonín Havlůj

* 16. 1. 1841 – † 29. 6. 1923

Starosta obce Hostivice v letech 1882 až 1888

 

Antonín Havlůj se narodil 16. ledna 1841 ve Zličíně čp. 9 rolníkovi Antonínu Havlůjovi a Kateřině rozené Bukovské. Do hostivického statku čp. 28 se přiženil v lednu 1865 sňatkem s Marií, dcerou rolníka Josefa Rabocha, který je později uváděn jako rolník v Drahelčicích.

Starostou se stal v roce 1882 a v této funkci setrval šest let. O činnosti obecní samosprávy v tomto období se nejspíše nedochovaly žádné doklady. Z opisu listiny z roku 1879 v obecní pamětní knize pouze víme, že již v tomto roce se stal důvěrníkem obce při řízení k prokázání vlastnictví hostivické školy.

Hospodaření předali Antonín a Marie Havlůjovi v roce 1909 synovi Františkovi a jeho manželce Boženě rozené Vinšové z Jenče. Zemřel 29. června 1923 v Hostivici čp. 28 na sešlost věkem a pohřben byl na tehdejším hostivickém hřbitově. Přežil tak svého syna Františka, který padl 22. ledna 1915 do srbském zajetí a v květnu 1922 byl prohlášen za mrtvého.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obec Hostivice

Starosta (1882–1888)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Antonín Havlůj (* 14. 11. 1812 Chaby čp. 2 – †),
rolník ve Zličíně čp. 9,
syn Jakuba Havlůje, sedláka v Chabech čp. 3, a Anny rozené Holovské z Chrášťany čp. 13

Matka: Kateřina rozená Bukovská (* Holešovice – †),
dcera Josefa Bukovského, sedláka v Holešovicích čp. 35, a Kateřiny rozené Plichtové z Holešovic čp. 18

 

Manželka

Svatba: 10. ledna 1865 Hostivice

Marie Rabochová (* 27. 9. 1841 Drahelčice čp. 3 – † 3. 1. 1908 Hostivice čp. 28),

dcera Josefa Rabocha, rolníka v Hostivici čp. 28 a později v Drahelčicích čp. 3,
syna Václava Rabocha, rolníka v Železné čp. 5, a Anny rozené Vojáčkové z Dobré,

a Anny rozené Košákové z Kozolup,
dcery Františka Košáka, rolníka v Kozolupech čp. 29, a Anny rozené ŠpírkovéLužců čp. 14

 

Dítě

František Havlůj (* 13. 10. 1875 Hostivice čp. 28 – prohlášen za mrtvého 11. 5. 1922),
∞ 18. 8. 1909 Hostivice: Božena Vinšová (* 29. 8. 1889 Jeneč čp. 84 – †)

 

Bydliště

Hostivice čp. 28 = Hostivice, K Nádraží čp. 28

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

AHMP, matrika LBC N24, fol. 21 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 17, fol. 29 (svatba)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 28, fol. 279 (úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Havlůj

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003