Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Nohejl

 

 

Josef Nohejl

* 21. 3. 1897 – † 1965

Významný člen spolku Havlíček, funkcionář MNV

 

Josef Nohejl se narodil 21. března 1897 na Žižkově čp. 441 pasíři Josefu Nohejlovi a Františce rozené Dvořákové. V prosinci 1924 se v Hostivici oženil s Anežkou Veselou. Její sestra Růžena s manželem Aloisem Týfou postavili v roce 1929 v Pražské ulici dům čp. 228 a v tomto domě pak žili také Nohejlovi a další příbuzní.

V počátcích působení v Hostivici má uvedeno povolání obchodní příručí, později pracoval jako dělník.

Již krátce po svém příchodu do Hostivice se zapojil do spolkové činnosti. Působil ve Vzdělávacím a podporujícím spolku Havlíček pro Hostivici a okolí a delší dobu zde zastával funkci předsedy nebo místopředsedy.

Politicky inklinoval již za první republiky ke komunistům. Byl členem dozorčí rady družstva Dělnický dům. Po roce 1948 byl členem místního národního výboru. Stal se také členem MNV Hostivice ustaveného pro sloučené obce od ledna 1950 a na ustavující schůzi 6. ledna 1950 byl zvolen hospodářským referentem. Již v červnu 1950 však došlo k reorganizaci národních výborů a znovu jmenován nebyl. Poté se stal zaměstnancem MNV.

Zemřel v roce 1965.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Místní národní výbor Hostivice

Člen (1948)

 

Místní národní výbor Hostivice

Člen (1950)

Referent hospodářský (1950)

Zaměstnanec (1950)

 

Působení ve spolcích

 

Vzdělávací a podporující spolek Havlíček pro Hostivici a okolí

Předseda (1927–1928, 1931 a 1941–1945), místopředseda (1929–1930) a pokladník (1935)

 

Stavební, spotřební a úsporné družstvo „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

Člen dozorčí rady (1930 a 1932–1934)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Nohejl (* 1869 † před 1924), pasíř v Praze-Žižkově čp. 441, později dělník v Praze I, Konviktská čp. 263/5,
nemanželský syn Josefy Nohejlové,
dcery Václava Nohejla, stavitele v Jincích, a Antonie rozené Hájkové z Rejkovic

Matka: Františka rozená Dvořáková (* 1871 Pyšely – †),
dcera Františka Dvořáka, obuvníka v Pyšelích čp. 72, a Marie rozené Černé z Pyšel

Rodiče oddáni 27. května 1895 na Žižkově

 

Manželka

Svatba: 14. prosince 1924 Hostivice

Anežka Veselá (* 17. 10. 1897 Hostivice čp. 72 – † 1963),

dcera Václava Veselého (* 19. 7. 1862 Nečeradec-Daměnice – † před 1926),
nemanželského syna Anny Veselé, dcery Vojtěcha Veselého z Daměnic a Kateřiny rozené TalapovéDaměnic,

a Kateřiny rozené Šneiberkové (* 19. 2. 1869 Litovice čp. 32 – †),
dcery Františka Šneiberka, skotáka v Klecanech čp. 1 a později čeledína ve dvoře v Jenečku čp. 12,
a Anny rozené Hanzlíkové z Horních Ptic čp. 19,

oddaných 24. července 1887 v Hostivici,

z 12 dětí,
mj. sestra Růženy Veselé (* 17. 11. 1900 Hostivice čp. 72 – † 23. 7. 1988),
∞ 5. 4. 1926 Hostivice: Alois Týfa (* 22. 10. 1900 Rokytník čp. 22 – † 22. 10. 1986), dělník v Hostivici čp. 228

 

Dítě

Zdeněk Nohejl (* 27. 5. 1925 Hostivice –­ † 22. 2. 1990), v Hostivici čp. 228

 

Bydliště

Hostivice, Pražská čp. 228

 

Prameny

Přehled pramenů

AHMP, Sbírka matrik, ŽKR N34, fol. 143 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 26, fol. 229 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Nohejl

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003