Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Novotný

 

 

František Novotný

* 3. 12. 1912 – † 1. 11. 1941

účastník druhého odboje, oběť nacistického teroru

 

 

František Novotný se narodil 3. prosince 1912 v Praze. V Hostivici zřejmě bydlel v domě čp. 171 v ulici Novotného. Byl aktivním fotbalistou Federované dělnické tělocvičné jednoty (FDTJ), Rudé hvězdy Litovice, SK Meteor Litovice a po sloučení hostivických a litovických fotbalistů působil v roce 1939 a dále od roku 1940 jako sekretář fotbalového klubu SK Hostivice. Podílel se rovněž na stavbě Dělnického domu. Za 2. světové války se zapojil do odbojové činnosti v ilegální pětce KSČ. Jako zámečník ve Waltrovce v Jinonicích byl po vyprovokovaných událostech 11. září 1941 zatčen a 1. listopadu 1941 umučen v koncentračním táboře Mauthausen. Jeho jméno připomíná také pomník padlých na Husově náměstí a památník SK Hostivice obětem nacistického teroru umístěný nyní v areálu hostivického stadionu.

Po druhé světové válce po něm byla pojmenována ulice Františka Novotného v Jenečku, v roce 1980 přejmenovaná na Novotného ulici.

 

Prameny

 

Kolektiv (1977): Hostivice – 700 let života a práce, str. 83 (přepis v řadě A Pramenů k hostivické historii)

Padesát let sportovního klubu Hostivice 1930–1980. Nákladem oddílu kopané TJ Hostivice, 1980, str. 5, 22 a 27–28
(foto převzato ze strany 5 této publikace)

Saifrt A.: Z temna okupace k světlu svobody. Hostivický zpravodaj č. 5, květen 1965, str. 3–5

Kolektiv: Světlá památka obětí nacismu. Hostivický měsíčník č. 8, duben 1985, str. 6–9

Text na památníku SK Hostivice obětem nacistického teroru

Údaje o působení ve funkcích SK Hostivice neodpovídají záznamům spolkového katastru

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Novotný

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003