Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Pavlína Paroulková

 

 

Pavlína Paroulková

Rozená Švecová, provdaná Paroulková

* 3. 4. 1934

Učitelka hostivické školy v letech 1958 až 1979,
kronikářka obce Hostivice v letech 1961 až 1963

 

Pavlína Paroulková, rozená Švecová, se narodila 3. dubna 1934 v Hostivici. Maturovala 12. června 1953 na pedagogickém gymnáziu v Praze XIX., učila v pohraničí, odkud byla na vlastní žádost přeložena do Suchdola.

Na hostivickou školu nastoupila v lednu 1958 místo Ireny Havlíčkové, ale poté učila v Jenči a vrátila se na začátku školního roku 1960/1961. Na I. stupni vyučovala až do školního roku 1978/1979 a poté zřejmě ze školy odešla.

Paroulková sestavila do obecní kroniky zápisy za roky 1961 až 1963.

 

Působení ve veřejných institucích

 

   

Osmiletá střední škola Hostivice

Základní devítiletá škola Hostivice

Učitelka (1958–1979)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Pavlína Paroulková

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003