Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Šroubek

 

 

Antonín Šroubek

* 1. 7. 1861 – † 21. 2. 1938

Majitel hostince U Českého lva

 

Antonín Šroubek se narodil 1. července 1861 v Malých Číčovicích čp. 18 rolníkovi Josefu Šroubkovi a Marii rozené Vlčkové. V roce 1913 s manželkou Antonií rozenou Štěrbovou koupil v Hostivici hostinec U Českého lva čp. 17. V Hostivici však pobýval již od roku 1902. Není zcela zřejmé, po jakou dobu provozoval hostinec a řeznictví sám a kdy tuto práci převzali jiní. Při sčítání lidu v roce 1921 se prohlásil za rolníka a uvedl, že rolníkem byl i v roce 1914. V onom roce 1921 byl hostinským a řezníkem v jeho hostinci Václav Říšský.

Koncem 20. let již dosáhl „důchodového“ věku a byl evidován jako soukromník. Hostinec a s ním související řeznická živnost byly pronajímány.

Zemřel 21. února 1938 v Hostivici čp. 17 jako rolník a majitel realit na odpočinku a pohřben byl na tehdejším hostivickém hřbitově.

 

Provozovaná živnost

 

 

Hostinec U Českého lva

Hostivice čp. 17

 

Řeznictví a uzenářství

Hostivice čp. 17

 

Vývěsní štít na budově Hostivice čp. 17 asi v roce 1914 (výřez z fotografie).

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Šroubek, rolník v Malých Číčovicích čp. 18,
syn Václava Šroubka, rolníka v Malých Číčovicích čp. 18, a Anny rozené Šebkové z Bělok

Matka: Marie rozená Vlčková (* 4. 1. 1834 Jeneč čp. 3 – †),
dcera Antonína Vlčka, rolníka v Jenči čp. 3, a Marie rozené Burgrové z Pleteného Újezda čp. 2

 

Manželka

Svatba: 13. září 1890 Noutonice

Antonie Štěrbová (* 7. 12. 1870 Přední Kopanina čp. 16 – †),

dcera Josefa Štěrby, rolníka v Přední Kopanině čp. 16,
syna Ignáce Štěrby, rolníka v Přední Kopanině čp. 16, a Magdaleny rozené Rychtaříkové z Přední Kopaniny čp. 16,

a Anny rozené Šrajrové,
dcery Václava Šrajra, rolníka a hostinského v Přední Kopanině čp. 5, a Marie rozené Šebkové z Bělok čp. 3

 

Děti

JUDr. Jaroslav Šroubek (* 30. 12. 1891 Praha – † 10. 3. 1963), vrchní finanční rada

Anna Šroubková (* 31. 3. 1895 Praha II čp. 1069 – †), dědička statku v Hostivici čp. 17,
∞ 27. 4. 1918 Hostivice: Ing. František Dlabal (* 5. 7. 1887 Horní Kruty – Bohouňovice II čp. 21 – †),
inženýr v Bohušovicích čp. 16

 

Bydliště

Hostivice, Čsl. armády čp. 17

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Středokluky 07, fol. 188 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 28, fol. 371 (úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Šroubek

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003