Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Libuše Stehlíková

 

 

Libuše Stehlíková

* 7. 8. 1901 – †

Učitelka hostivické obecné školy v letech 1931 až 1934 a 1937 až 1949

 

 

 

Libuše Stehlíková se narodila 7. srpna 1901 v Týně nad Vltavou. Chodila do obecné školy v Týně nad Vltavou a v Praze II., do měšťanské školy v Praze II. a v Písku, v letech 1915–1918 jako privatistka na reálku v Písku a do roku 1920 se připravila soukromě z učiva učitelského ústavu. Vysvědčení dospělosti obdržela v Českých Budějovicích 6. září 1920 a vysvědčení způsobilosti pro obecné školy rovněž v Českých Budějovicích 16. dubna 1923. Způsobilost vyučovat francouzštině získala 29. listopadu 1924 v Příbrami. Působila na obecné škole ve Vráži jako zastupující učitelka od 10. září 1920 a od 1. září 1922 jako definitivní učitelka bez určení místa. Od 1. června 1923 přešla na první měšťanskou školu dívčí na Kladně a po prázdninách vystřídala obecné školy v Dušníkách a v Hořelici, v roce 1924/1925 učila na obecné škole v Jinočanech a pak vždy po roce na měšťanské škole v Karlových Varech, na měšťanské škole v Buštěhradě a na obecné škole v Hostouni a v Nučicích setrvala od 1. září 1928 do 31. srpna 1931. Poté od 1. září 1931 poprvé nastoupila do hostivické obecné školy, kde učila dva školní roky a poté přešla na hostivickou měšťanskou školu. Navíc je ve školní kronice nepřesně zaznamenáno, že Ludmila (!) Stehlíková odešla od školního roku 1934/1935 z hostivické obecné školy do Nučic. Zde působila na obecné škole jako definitivní učitelka do 30. června 1937 a od 1. července 1937 byla ustanovena definitivní učitelkou opět na hostivické obecné škole.

V Hostivici setrvala po zbytek své učitelské dráhy. Ve školním roce 1939/1940 byla členkou výboru rodičovského sdružení. Ve školním roce 1942/1943 onemocněla a do školy se vrátila až 15. listopadu 1944. Rovněž na celý školní rok 1949/1950 obdržela zdravotní dovolenou a po jeho skončení odešla do důchodu.

 

Působení ve veřejných institucích

 

        

Obecná škola Hostivice a Měšťanská škola Hostivice

Národní škola Hostivice

Učitelka (1931–1934 a 1937–1949)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Libuše Stehlíková

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003