Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Václav Vlček

 

 

Josef Václav Vlček

* 6. 3. 1851 – † 24. 6. 1889

Litovický rolník, občanský aktivista a jednatel čtenářsko-ochotnické jednoty Hostivít v roce 1870

 

Josef Václav Vlček se narodil 6. března 1851 na Břvích čp. 10 jako syn litovického starosty Václava Vlčka z Litovic čp. 10 a Františky rozené Mlsové. Již v mládí se zapojil do veřejného dění a jeho liberální názory, které byly v té době státní mocí vnímány jako podezřelé až protistátní, ho často přiváděly před vyšetřovatele ze smíchovského okresního hejtmanství i do vězení. Podle zprávy z ledna 1873, kdy mu bylo pouhých 22 let, byl již po 680. předvolán k zodpovídání smíchovskému hejtmanovi a při tomto přelíčení byl odsouzen k těžkému žaláři na 15 měsíců. Nejvíce trestů obdržel za nabádání proti školským zákonům, které tehdy zavedly státní dozor nad školstvím. K potrestání (často osmi dny vězení) ale stačilo například vyvěšení karikatury na vrata stodoly či nelichotivé vyjádření o Jeho Veličenstvu na hostivickém nádraží před dalšími svědky. Vlček měl takovou pověst, že byl zatčen a souzen jen za to, že vstoupil do Hustolesova hostince v Dušníkách (nyní část Rudné) v době, kdy v ní byl místní četník. Prý ani nestihl pronést nic protistátního, ačkoliv to měl jistě v úmyslu. Přestože byl dědicem největšího litovického statku, nakonec zbankrotoval a jeho statek koupila v dražbě právě správa císařova litovického hospodářského dvora.

Koncem roku 1869 Vlček inicioval vznik Čtenářsko-ochotnické jednoty „Hostivít“, která byla pořadatelem divadelních představení pro dobročinné účely. V únoru 1870 byl zvolen za jednatele spolku. Pravděpodobně v důsledku Vlčkovy špatné pověsti u státních orgánů zřejmě tento první Hostivít poměrně brzy zase zanikl.

Po odchodu z Litovic se Vlček usadil v Jirčanech v tehdejším okrese Jílové (nyní okres Praha-západ), kde se v roce 1885 zapojil do kampaně k volbám. Zemřel 24. června 1889 v Jirčanech čp. 6 náhle na ochrnutí srdce. Pohřben byl v Jirčanech.

 

Působení ve spolcích

 

Čtenářsko-ochotnická jednota „Hostivít“

Jednatel (1869)

 

Prameny

Přehled pramenů

 Národní knihovna ČR, digitální knihovna Kramerius (přepisy dobových novinových zpráv ve svazku č. 1 řady B Pramenů k hostivické historii)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 06, fol. 127 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Dolní Jirčany 24, fol. 20 (úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Václav Vlček

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003