Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Čtenářsko-ochotnická jednota Hostivít

 

 

Čtenářsko-ochotnická jednota „Hostivít“

 

Spolek založen na valné hromadě 8. prosince 1869

Stanovy úředně schváleny v červnu 1870

Spolek zanikl v 70. letech 19. století

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Z historie spolku

 

První spolek, který nesl název Hostivít, byl čtenářsko-ochotnickou jednotou a vznikl po uvolnění Bachova absolutismu v roce 1869. U jeho zrodu stáli Josef Václav Vlček z Litovic a Jan Suttnergraf, kteří v Národních listech z 26. listopadu 1869 pozvali občany z Hostivice a okolí na 28. listopad 1869 od 14 hodin do hostince U koruny, kde měl být položen základ čtenářsko-ochotnické jednoty. Dne 8. prosince 1869 se již konala první valná hromada, na níž členstvo zvolilo starostu spolku Františka Koutného z Hostivice, jednatele Josefa Václava Vlčka z Litovic, pokladníka pana Kozáka z Hostivice a další členy výboru. Schválení stanov c. k. místodržitelstvím v Praze bylo oznámeno v Pražském denníku 25. června 1870.

Prvním známým divadelním představením tohoto spolku byly hry Stehlík Strnadem a Hluchý podomek uvedené 17. července 1870. Dále tomuto spolku můžeme zřejmě přičíst hry Stará místo mladé a Doktor Žvanil uvedené v březnu 1874, i když na dochovaném plakátu se jméno spolku neobjevuje.

První Hostivít nejspíše zanikl ještě v 70. letech 19. století. Lze předpokládat, že v tom hrála velkou roli hrůzná pověst jedné z nejvýraznějších osobností spolku, Josefa Václava Vlčka u státních orgánů. Vlček byl opakovaně vyšetřován a trestán za protistátní činnost, která spočívala především v šíření liberálních názorů.

Když vznikal v roce 1889 Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí, nikde se k předchozímu spolku podobného jména neodkazuje. Možná byla historie mezitím zapomenuta, možná se k ní raději noví zakladatelé nehlásili…

 

Prameny

Národní knihovna ČR, digitální knihovna Kramerius:
Národní listy z 26. listopadu 1869
Národní listy ze 17. prosince 1869
Pražský denník z 25. června 1870

Národní listy ze 16. července 1870

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Čtenářsko-ochotnická jednota Hostivít

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003