image003

 

PROCHÁZKA DÁVNÝMI ČASY: STARÝ JENEČEK

 

Úvod -> Památky -> Starý Jeneček

 

 

image003

Jeneček na polohopisném plánu z roku 1919.

Když bylo kolem roku 1770 zavedeno stálé číslování domů, měl Jeneček, tehdy zvaný Malý Jenč, celkem asi 11 čísel popisných. Do roku 1840, kdy vznikl stabilní katastr, se tento počet zvýšil na 23. Stabilní katastr přinesl Jenečku na rozdíl od ostatních vsí tvořících nynější město významnou změnu, a sice rozdělení na dvě části. Větší část připadla do katastrálního území Litovice a po zavedení obecního zřízení v roce 1849 tvořila součást spojené obce Litovice – Břve – Malý Jenč (později Jeneček). Zbytek, východní část ulice Novotného, se stal součástí Hostivice. Toto řešení znepřehledňuje orientaci v číslech popisných domů v Jenečku. V litovické části chyběla čísla popisná, která připadla hostivické části. Tato čísla se znovu přidělovala novým domům, a to za Rakouska-Uherska i za první republiky. V hostivické části byla čísla vedena v samostatné neúplné řadě do roku 1920, kdy došlo před sčítáním obyvatel a domů k hromadnému přečíslování (nová čp. 170 až 181). Zbývající Jeneček byl přečíslován v roce 1980 při zavádění jednotné číselné řady pro celé město. K původním číslům se připočítalo 943.

image005

Brána malojenečského statku čp. 1 (nyní 944).

Číslování domů začíná v Družstevní ulici u Jenečského potoka a čp. 1 (nyní 944) nese statek původně zvaný Piplasovský grunt. Roku 1610 ho získal po Janu Piplasovi Jan Sládek. Poté zde hospodařily rody Nedbalů, Náprstků a Zábranských. V roce 1842 získal statek rod Stádníků, kterému patří dodnes. Před statkem stojí křížek s letopočtem 1886 a směrem k požární nádrži zděná zaklenutá studánka.

Studánka u požární nádrže.

Křížek s letopočtem 1886.

Na jih od Stádníkova statku stojí celkem čtyři menší domky, jejichž první majitele známe z nejstarší domkářské knihy z roku 1748. Dům čp. 2 (945) postavil roku 1770 Josef Klatovský a čp. 3 (946) roku 1753 Vavřinec Zábranský. Domy čp. 4 (947) a 5 (948) již v roce 1748 stály a patřily Václavu Fršlínkovi a Vojtěchu Chalupovi.

Dům čp. 3 (946) v roce 1943.

Dům čp. 6 (949) je dalším historickým statkem, kterému se říkalo v dávných časech Nedbalovský grunt. Roku 1605 ho koupil od Jana Štírka Jan Nedbal, jehož rod zde hospodařil až do roku 1661, poté zde byl přes 150 let rod Zábranských. V 50. až 80. letech 19. století zde hospodařil František Krumpholz (odtud mezi lidmi dosud známý název Krumplovna) a ještě před rokem 1890 dům koupil c. k. velkostatek. Dům patřící k nejstarším usedlostem v Jenečku zchátral, v roce 2004 bylo zbouráno patro a demolice byla dokončena v roce 2008.

Malojenečský statek čp. 6 (949) v roce 2002, před zbouráním 1. patra.

V roce 1772 rozdělila Kateřina Zábranská, vdova po Matějovi, statek čp. 6 na dva díly. Původní číslo zůstalo jižnímu dílu, severní dostal čp. 13 (956). Od 90. let 19. století patří tento statek rodu Evanů. Původní obytné stavení, krátce předtím opravené, bylo zbořeno kolem roku 2000 a zůstala z něj pouze část obvodové zdi. Ve dvoře statku vyrostl nový dům čp. 723.

Obytný dům statku čp. 13 (956) v roce 1998, před zbořením.

Čp. 7 patřilo obecní pastoušce, která stávala v místech nynějšího hřiště mezi ulicemi Družstevní a Lidickou a byla zbořena nedlouho po roce 1947.

Malojenečská obecní pastouška čp. 7 na snímku z roku 1947.

Kambovský grunt nesoucí nyní čp. 8 (951) se nazýval podle Jana Kamby, který zde hospodařil již před rokem 1610. Grunt zpustlý za třicetileté války získal roku 1672 Kašpar Vondra a roku 1720 Havel Vondra prodal statek Václavu Nedbalovi. Od roku 1730 zde hospodařili Náprstkovi a v roce 1819 koupil statek Jan Tomek, jehož rod vlastní dům dodnes.

V roce 1714 oddělil Matěj Tuchlovský z Litovic 1 lán polí v Jenečku a s půl lánem polí od statku čp. 8 (951) tento nový statek čp. 11 (954) koupil roku 1719 Václav Klatovský. Roku 1847 ho získali Jan a Kateřina Horešovských z Nebušic, jejichž rod vlastní dům dodnes. Dům čp. 36 (979) patřící původně ke statku Horešovských, vznikl mezi roky 1919 a 1930.

Mezi oběma statky čp. 8 a 11 stojí ještě dva domy čp. 9 (952) a 10 (953), kupodivu v obráceném pořadí, než by odpovídalo postupnému číslování domů v ulici. Dům čp. 9 postavil před rokem 1748 Mikuláš Fridrich, který roku 1781 prodal zbořenou chalupu (čp. 9) Ondřeji Ekšteinovi, který ji znovu vystavěl, a polovinu chalupy (čp. 10) Vojtěchu Víznerovi. Na místě starého domu čp. 9 stojí nyní nedávná novostavba stejného čísla a dům čp. 10 byl v posledních letech modernizován.


Dvůr statku čp. 8 (951) ve 20. letech 20. století.

Malojenečský statek čp. 11 (954).

Do roku 1770 se všechny domy vešly kolem malojenečské návsi a až v první polovině 19. století se Jeneček rozvíjel kolem ulice Novotného, kterou pokračuje naše procházka.

Náves v Jenečku s požární nádrží asi v roce 1942. Vlevo vzadu statek čp. 8 (951),
vpravo statek čp. 11 (954) s novějším domem čp. 36 (979).

Na rohu ulic Družstevní a Novotného vznikl před rokem 1830 dům čp. 23 (966) a kovárna patřící Františku Jabůrkovi.

Požární nádrž v Jenečku s domem čp. 23 (966) na snímku z roku 1950.

Skoro na samotě mezi centrem Jenečka a drobnými domky na konci ulice Novotného stával zpočátku dům čp. 14 (957). I s hospodářskými staveními ho postavili v roce 1803 Josef Zábranský s manželkou Kateřinou a od počátku zde provozovali hostinec, který zanikl až někdy ve druhé polovině 20. století.

Novotného ulice na pohlednici kolem roku 1940.

Ve východní části Novotného ulice začíná souvislá řada domků postavených roku 1818 domem čp. 15 (171), který vybudoval lékař František Zappa. Dům čp. 16 (172) postavil Matěj Zelenka (nyní je nahrazen novostavbou), čp. 17 (173) Jan Zelenka, čp. 18 (175) Josef a Terezie Baráškovi, čp. 19 (176) Josef Císař, čp. 20 (178) František Kliner, čp. 21 (179) Tomáš Volf a čp. 22 (180) Václav Pondělík. Po roce 1840, když tato část Jenečka připadla Hostivici, se některé domy ještě rozdělily na dvě samostatná čísla. Z části čp. 17 vzniklo čp. 17b, později 32 (nyní 174). Od čp. 19 se oddělil dům čp. 30 (177) a od čp. 22 nové čp. 31 (181).

Plán na přestavbu domu čp. 178 na obchod z roku 1928.

Těsně za domy vede železniční trať Praha – Kladno. V roce 1830 zde byla vybudována koněspřežní dráha, která od domů oddělila jejich zahrady a ve stejné poloze trať zůstala i po přestavbě na parní provoz roku 1863.

Domy čp. 21 (179), 22 (180) a 31 (181) v Novotného ulici v roce 1950.

Na protější straně ulice, u Jenečského potoka stával do roku 2001 dům čp. 12 (170). Říkalo se mu Kolonka a vznikl před rokem 1772. Sloužil jako obydlí pro čeledíny c. k. velkostatku.

Dům čp. 12 (170) v roce 1998, před zbořením.

V litovické části Novotného ulice vznikly další domy až začátkem 20. století a směrem ke karlovarské silnici se Jeneček rozrostl za 1. republiky.

 

 

Úvod -> Památky -> Starý Jeneček

 

image003