SERIÁL PŘÍBĚHY HOSTIVICKÉ POLITIKY

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Příběhy hostivické politiky -> 5. část

 

Předchozí částNásledující část

 

 

Část pátá:

Zrušené volby
(Hostivický měsíčník 6/2009)

 

Ve Státním okresním archivu Kladno je ve fondu Okresní úřad Kladno pod signaturou 3-H/6 zachován dramatický průběh hostivických obecních voleb v roce 1911. V této době získávala na síle sociální demokracie a postupně se prosazovala i v komunální politice proti sedlákům ovládajícím tehdejší zastupitelstvo.

Ještě před volbami se šest občanů odvolalo proti způsobu oznámení voleb a vystavení voličských seznamů. Námitku, že ve vyhlášce nebyl uveden termín pro reklamaci seznamů, okresní hejtmanství zamítlo. Starosta František Kubr v komentáři ke stížnosti upozorňoval, že občané nezařazení do voličského seznamu dlužili obecní přirážky za rok 1910 a zaplatili je až po uplynutí reklamační lhůty, čímž pozbyli volebního práva. Není jistě bez zajímavosti, že mezi nimi byl i jeden z budoucích starostů...

Volby se konaly 7. prosince 1911 a odvolalo se proti nim 11 občanů, převážně zřejmě sociálních demokratů, kteří požadovali jejich zrušení a opakování. Namítali, že starosta při volbě ve třetím sboru použil jiný voličský seznam než ten, který byl vystaven, že bylo porušeno právo volit osobně, protože starosta přebíral hlasovací lístky od voličů a po ověření, že je lístek jen jeden, je sám vhazoval do volební urny, a dále že voličský seznam byl čten vícekrát, než stanovil zákon. Tehdy se totiž volilo tak, že starosta četl jména z voličského seznamu a volič mohl odevzdat hlasovací lístek jen po přečtení svého jména. Čtení se opakovalo dvakrát a kdo neodvolil při druhém přečtení svého jména, již volit nemohl. V komentáři ke stížnosti si starosta neodpustil poznámku, že vyhláška o volbách byla vyvěšena poblíž konzumního spolku, kde se stěžovatelé scházejí, takže její obsah museli znát. Okresní hejtmanství zjistilo při šetření, že starosta použil správný voličský seznam, ale zapisovatel Tomáš Chlupatý přečetl jména v nesprávném pořadí. Podle platných pravidel totiž nejprve správně volil starosta jako představitel místní školní rady (tehdy se volilo i za právnické osoby), která byla zapsaná na 76. místě voličského seznamu. Potom měl zapisovatel pokračovat od začátku seznamu, místo toho ale dočetl zbytek voličů na 77. až 102. místě seznamu a až poté vyzval k volbě prvních 75 voličů. Na základě tohoto šetření c. k. místodržitelství 23. dubna 1912 zamítlo námitky stěžovatelů, ale v přečtení jmen voličů ve třetím sboru v nesprávném pořadí shledalo takové porušení zákona, že výsledek voleb v tomto sboru zrušilo a nařídilo doplňovací volby. Výsledek voleb v 1. a 2. sboru, který byl závislý na výsledku volby třetího sboru, zůstal překvapivě v platnosti.

Proti výsledku doplňovací volby konané 27. června 1912, kde sociálně demokratičtí kandidáti dostali 35 hlasů a o jeden hlas prohráli s jinými kandidáty, se odvolalo již 44 občanů. Opět namítali použití chybného voličského seznamu, místodržitelství však již předtím rozhodlo, že se bude volit podle seznamu z řádné volby. Hlavní námitky směřovaly proti tomu, že příznivci sociální demokracie Josefu Matějkovi, který se kvůli službě na dráze nemohl dostavit k volbě, nebyla uznána plná moc pro jiného voliče (starosta Kubr argumentoval, že plnou moc by přijal pouze od železničního zřízence, kdežto Matějka byl železniční dělník) a naproti tomu hostinský Antonín Šroubek volil až po skončení druhého čtení voličského seznamu. Protože se prokázalo, že Šroubek byl přítomen ve volební místnosti při druhém čtení, i když až po přečtení svého jména, tato námitka byla zamítnuta. Neobstála rovněž první námitka, protože místodržitelství konstatovalo, že proti upření volebního práva si může stěžovat jen sám volič, který se ale ke stížnosti nepřipojil. Výsledek doplňovací volby tak místodržitelství potvrdilo.

Na vítězství v komunálních volbách a svého starostu si museli sociální demokraté počkat až do roku 1919...

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Příběhy hostivické politiky -> 5. část