SERIÁL PŘÍBĚHY HOSTIVICKÉ POLITIKY

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Příběhy hostivické politiky -> 8. část

 

Předchozí částNásledující část

 

 

Část osmá:

Nový obecní strážník, nebo noční hlídač?
(Hostivický měsíčník 10/2009)

 

V roce 1930 hostivické zastupitelstvo schválilo systemizaci služebních míst obecního úřadu. Tento úkon tehdy podléhal schválení okresního úřadu, takže víme, že obec si stanovila dvě místa pro obecní strážníky – pana Procházku a pana Balíka. Kromě toho obec zaměstnávala ještě obecního písaře pana Najmana, který byl při jiných příležitostech nazýván i obecním tajemníkem.

Již koncem tohoto roku požádal strážník Procházka o penzionování. Obci tak stouply náklady, protože penzi musela vyplácet ze svého rozpočtu (proto také úřady dříve přijímaly jen mladé zaměstnance). Větší problém však způsobilo nové obsazení tohoto místa...

Místo penzionovaného strážníka dočasně nastoupil noční hlídač Josef Škvor, který byl placen týdenní mzdou, bez nároku na důchod. V lednu 1931 pak zastupitelstvo schválilo obsazení místa druhého strážníka, což vyvolalo protest části zastupitelů (za stranu živnostenskou a za stranu agrární) a občanů, kteří to považovali za nehospodárné nakládání s obecními prostředky. Upozorňovali, že obec je velmi zadlužená (v té době byla hospodářská krize a obec měla dluhy již předtím, například z přístavby školy) a nemůže si strážníka dovolit. Místo toho navrhovali ponechat nočního hlídače.

Starosta obce Matěj Kalina k protestu zpracoval obsáhlý rozklad, ve kterém uvedl zajímavé argumenty. Propočítal, že roční náklady na strážníka jsou vyšší o celých 260 Kč (!) oproti nákladům na hlídače (strážník by měl roční plat 7 950 Kč). Dále uvedl, že po nočním hlídači obec nesmí chtít nic jiného než hlídkování a vyvolání poplachu v případu požáru. Naproti tomu po obecním strážníkovi mohla obec požadovat hlídání v kteroukoliv denní i noční dobu, ale také pomocné písařské práce např. při nemoci obecního písaře. Pokud by písař neměl zástup, pak by mu obec musela proplatit dovolenou, což by zvýšilo osobní náklady o 1 000 Kč. (Tehdy obec mohla místo čerpání dovolené vyplatit svým zaměstnancům hotovost.)

Starosta ve zprávě požádal okresní úřad, aby o protestu rozhodl co nejdříve, protože již byla svolána schůze zastupitelstva na 10. února 1931, která měla rozhodnout o podaných přihláškách na místo strážníka. Ani tehdy odvolací orgán nerozhodoval okamžitě, takže výměr, kterým okresní úřad potvrdil usnesení zastupitelstva a protest zamítl, je datován až 31. března 1931.

Článek byl zpracován s využitím dokumentů uložených v SOA Praha – Státním okresním archivu Kladno ve fondu Okresní úřad Kladno, karton 109, sign. 3-H/411.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Příběhy hostivické politiky -> 8. část