PRŮŘEZ HOSTIVICKOU HISTORIÍ

 

Úvod -> Průřez historií -> Vznik jedné obce

 

Předchozí částNásledující část

 

 

VZNIK JEDNÉ OBCE

 

Osvobození Československa v květnu 1945 vedlo ke vzniku zcela jiných společenských podmínek, než panovaly před válkou. Novými orgány veřejné správy se staly národní výbory, které se na místní úrovni nevolily. Členy národních výborů jmenovaly jednotlivé politické strany, které byly celostátně povoleny pouze čtyři. Nejprve získala každá strana čtvrtinu mandátů a po celostátních volbách v roce 1946 byl poměr upraven podle výsledku voleb v jednotlivých obcích. Předsedy národních výborů v Hostivici i v Litovicích se stali komunisté.

Už v závěru války vznikl společný národní výbor pro Hostivici i Litovice, na pokyn z okresu však byl rozdělen. Podnět ke sloučení obcí se znovu objevuje v roce 1947 v místním mládežnickém časopise Vzlet. Rozhodnutí o sloučení obcí padlo až v roce 1949 a od 1. ledna 1950 tedy existuje jediná obec Hostivice. Označování čtvrtí Hostivice I, Hostivice II – Litovice, Hostivice III – Jeneček, Hostivice IV – Břve a Hostivice V – Palouky zaniklo v roce 1980 při přečíslování domů v celém městě.

Stokorunová státovka z roku 1945

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Průřez historií -> Vznik jedné obce