PRŮŘEZ HOSTIVICKOU HISTORIÍ

 

Úvod -> Průřez historií -> Druhá světová válka v Hostivici

 

Předchozí částNásledující část

 

 

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA V HOSTIVICI

 

Do života hostivických obyvatel tvrdě zasáhla 2. světová válka v letech 1939 až 1945.

Hned v březnu 1939 byli zatčeni komunističtí obecní zastupitelé a na jejich místo byli kooptováni noví členové. V Litovicích přežilo zastupitelstvo celou válku, v Hostivici byl vývoj poněkud složitější. Nejprve byl funkce starosty zbaven Josef Příhoda jako bývalý legionář a úřadoval za něj I. náměstek starosty MUDr. Hugo Houba, v roce 1942 však bylo celé zastupitelstvo rozpuštěno a nahrazeno správní komisí pod vedením Ing. Františka Němce. Roku 1944 byla tato správní komise nahrazena jinou vedenou Oldřichem Vágnerem.

Protektorátní stokorunová bankovka

Administrativní opatření komplikovala běžný život. Potraviny a další zboží bylo vázáno na lístky. Prodej každé nemovitosti musel odsouhlasit okresní úřad, který prodávajícího i nabyvatele prověřoval pomocí četníků nebo policie. Obchodu se nesměli zúčastnit Židé a nesměl být spekulativní, takže byly stanoveny maximální prodejní ceny pozemků a staveb. Ke konci války byla pro nedostatek materiálu zakázána stavební činnost a i nezbytné opravy podléhaly schválení okresního úřadu.

Během války byla činnost spolků zastavena. Některé spolky toto přerušení a změněné společenské podmínky po válce nepřežily.

Řada občanů se zapojila do odboje proti německé okupaci. Někteří hostivičtí občané bojovali na západní i východní frontě. Domácí odboj postihovalo zatýkání, řada zatčených válku nepřežila. Některé hrdiny připomínají názvy ulic nebo jmenování čestnými občany města.

Poslední dny války poznamenaly zejména vlastní Hostivici. Pád německého letadla v dubnu 1945 poškodil střechu školy (vznikající požár zastavili němečtí vojáci, kteří byli ve škole ubytovaní) a zničil dům v nynější Študentově ulici. Počátkem května 1945 železničáři zadrželi na nádraží vojenský vlak jdoucí do Prahy, který pak střelbou poškodil kostel, radnici a některé rodinné domy. Na konci války se zformovaly revoluční národní výbory, které po osvobození převzaly správu obcí.

Tank u hostivické sokolovny v květnu 1945

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Průřez historií -> Druhá světová válka v Hostivici