Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> MKSH -> Redakce HM

 

 

                     

 

Městské kulturní středisko Hostivice,
příspěvková organizace

MKSH, příspěvková organizace

 

 

REDAKCE A REDAKČNÍ RADA HOSTIVICKÉHO MĚSÍČNÍKU

od roku 2013

 

 

MKSH, příspěvková organizace, převzala v roce 2013 vydávání Hostivického měsíčníku. Na práci redaktorů dohlíží redakční rada, jejíž členy na návrh ředitele MKSH jmenuje a odvolává Rada města Hostivice. Podrobnosti vydávání Hostivického měsíčníku upravuje Plán vydávání Hostivického měsíčníku schválený Radou města Hostivice na návrh ředitele MKSH.

V průběhu roku vychází 11 běžných čísel (v létě dvojčíslo červenec–srpen), které dostávají občané do schránek. Tato čísla jsou zveřejňována rovněž na webu MKSH a na webu města Hostivice. V prosinci je vydáváno zvláštní číslo s jízdními řády a dalšími informacemi, které lze zakoupit na vybraných místech.

 

Redaktoři

 

Od roku 2013: Ing. Michaela Waldhauserová (hlavní redaktor)

2013: Mgr. Štěpánka Plachá

Od roku 2014: PhDr. Jan Černý, Ph.D.

Od roku 2017: Bc. Lenka Vokůrková / Brychtová

 

Redakční rada

 

Rok 2013

Marek Chmelík

Soňa Křemenová

JUDr. Věra Marešová

MUDr. Taťána Suchánková Kočí

 

Rok 2014

Marek Chmelík

Soňa Křemenová

JUDr. Věra Marešová

MUDr. Taťána Suchánková Kočí

Martin Veselý

 

Rok 2015

Soňa Křemenová

JUDr. Věra Marešová

Martin Veselý

 

Od roku 2016

Ing. Michaela Waldhauserová

Barbora Chmelíková

PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. (do 31. října 2021)

Lucie Bartošová (od 1. října 2021 do 30. června 2022)

Anděla Mansfeldová (od 1. července 2022)

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> MKSH -> Redakce HM

 

Popis: image003