Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Jednota republikánských zaměstnanců Hostivice

 

 

Místní organizace Odborové Jednoty republikánských zaměstnanců, skupina mlékárenských zaměstnanců Hostivice

 

Stanovy úředně schváleny 20. dubna 1937

Zánik spolku úředně vzat na vědomí 5. listopadu 1939

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Odbočka vznikla v dubnu 1937, až do jejího zániku v listopadu 1939 však nebyly do spolkového katastru zapsány žádné údaje o vedení spolku.

 

Prameny

Spolkový katastr

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Jednota republikánských zaměstnanců Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003