Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Národní sjednocení legionářské Hostivice

 

 

Národní sjednocení legionářské, odbočka v Hostivicích

Pobočný spolek

 

Stanovy úředně schváleny 21. června 1939

Spolek rozpuštěn nařízením říšského protektora ze 17. srpna 1939

Definitivní výmaz spolku 6. května 1946

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Za první republiky působila v Československu řada legionářských organizací, z nichž největší byla Československá obec legionářská, následovaná Nezávislou jednotou čsl. legionářů (obě měly svou jednotu či odbočku i v Hostivici). Ve změněné politické atmosféře druhé republiky se znovu objevily snahy o sloučení legionářských organizací a v listopadu 1938 vznikla Národní sjednocení legionářské (NSJ). Ke skutečnému sjednocení nedošlo a Němci legionářské organizace kromě NSJ v srpnu 1939 rozpustili. NSJ však existovalo pouze formálně, protože se legionáři nebyli ochotni propůjčit k podpoře Třetí říše, a v roce 1943 bylo úředně také zrušeno.

 

Historie odbočky

 

Hostivická odbočka Národního sjednocení legionářského vznikla jako pobočný spolek úředním schválením stanov 21. června 1939. Hned v srpnu 1939 však byl spolek rozpuštěn, takže ve spolkovém katastru vedeném Okresním úřadem Kladno není zaznamenáno jediné jméno člena vedení NSJ. Na celostátní úrovni měl NSJ existovat formálně až do roku 1943, na Kladensku však byl tento spolek rozpuštěn společně s ostatními legionářskými spolky. Národní sjednocení legionářské tak v podstatě zaniklo dříve, než se mohlo v Hostivici veřejně projevit.

 

Prameny

Spolkový katastr

MICHL, Jan (2009): Legionáři a Československo. Praha: Naše vojsko. ISBN 978-80-206-1019-5 (k celostátní historii spolku; používán název Národní jednota legionářská)

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Národní sjednocení legionářské Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003